Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Γλωσσικό βιωματικό εργαστήριο σε σχέση με τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον με τίτλο: «Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν»

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Β’ και Δ’ Αθήνας δια των υπευθύνων Αγωγής Υγείας διοργανώνουν γλωσσικό βιωματικό εργαστήριο σε σχέση με τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον με τίτλο: «Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν» σε συνεργασία με την Μπενάκειο Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των ΔΔΕ Β’ και Δ’ Αθήνας με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 30 (15 από κάθε Διεύθυνση) και θα διεξαχθεί σε χώρο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, διευθ. Λένορμαν 218, Αθήνα, ΜΕΤΡΟ: Γραμμή 2 (Στάση Σεπόλια) ΟΑΣΑ: 12- Α13-Β13 (στάση Καπνεργοατάσιο) χάρτης την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 16:00-17:30 (ώρα προσέλευσης 15:45)
Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Επιλογής Εκπαιδευτικών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τα Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής.
Τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων είναι:
Α) η πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Υγείας κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 (κατάθεση σχεδίου υποβολής)
Β) η σειρά προτεραιότητας με βάση τη χρονοσήμανση της αίτησής τους.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν θα ειδοποιηθούν μέσω του Ιστολογίου της Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Β΄Αθήνας για την επιλογή τους.

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2017-2018)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ( Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2017-2018

(Απόσπασμα από την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ)

1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


1.3. Δαπάνες υλοποίησης

Για το τρέχον σχολικό έτος δεν προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες εκπαιδευτικών.
.
1.4. Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – συμμετοχή των Εκπαιδευτικών
.
α) Διάρκεια υλοποίησης: 
Για τη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση η διάρκεια ενός προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων ορίζεται ότι είναι τουλάχιστον 5 μήνες.
.
Για την Ειδική αγωγή ισχύουν τα ανωτέρω, για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

.
β) Ωράριο υλοποίησης: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
-Γενική:
Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος.
.
- Επαγγελματική:
Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια, υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Εξαιρούνται οι μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α’ ΕΠΑΛ.
.
-Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:
Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να υλοποιούνται, όπως και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εντός του ωρολογίου προγράμματος με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

γ) Συμμετοχή και ωράριο εκπαιδευτικών:
- Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια. Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα έως τριών (3) εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του/της Συντονιστή/στριας του προγράμματος.

Στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάθε πρόγραμμα ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που εγκρίνει το πρόγραμμα. Το πρακτικό αυτό συνοδεύει το «Σχέδιο υποβολής προγράμματος» (βλέπε Παράρτημα 1).

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.


Επισημαίνεται ότι για όλα τα προγράμματα της παρούσας εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

Η μαθητική ομάδα μπορεί να αποτελείται ή να συγκροτείται:Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
.
Α) Γενική :
Από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος
 από ομάδα μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων (μέχρι 35 μαθητές/τριες)
 από μαθητές/τριες του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές/τριες άλλου σχολείου (μέχρι 35 μαθητές/τριες).
.
Β) Επαγγελματική:
 από ομάδα μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων, τομέων ή και ειδικοτήτων (μέχρι 35 μαθητές/τριες)
.
Γ) Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής:
Από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος
Με συνεργασία τμημάτων ή τάξεων ή βαθμίδων ή από ομάδες μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων
 Με διασχολική συνεργασία ομάδων μαθητών/τριών ή τμημάτων ή τάξεων ή βαθμίδων αντιστοίχως με σχολεία γενικής εκπαίδευσης με σκοπό την προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση

1.7. Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2017, στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

.
.

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ :ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ", 4 & 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

«Εξαρτήσεις: Πρόληψη και τρόποι διαχείρισης στη σχολική κοινότητα».
Κέντρο Πρόληψης «Αργώ»Εθνικής Αντιστάσεως 52, Χολαργός, [πλησίον στάσης Μετρό Νομισματοκοπείο. ΧΑΡΤΗΣ] κατά το διήμερο: 4-5 (Σάββατο-Κυριακή) Νοεμβρίου 2017.
Οι ώρες για το Σάββατο θα είναι 09:30-14:00 και για την Κυριακή 09:30-13:30.

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΔΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
3ο ΓΕ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δελλαπόρτα
Θεοδώρα
ΠΕ10
2ο ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής
ΔΟΥΚΑ
ΑΡΕΤΗ
ΠΕ02
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ευαγγέλου
Δήμητρα
ΠΕ 04.04
1ο Λύκειο Χαλανδρίου
Ζαφειροπούλου
Μαρία
ΠΕ02
6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
ΚΑΜΠΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
πε14.04
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
Καραγιαννοπούλου
Κλεάνθη
ΠΕ 02
ΓΕΛ Πεντέλης
Καρυωτάκη
Μαρία
ΠΕ15
1ο Γυμνάσιο Μελισσίων
Κεφαλή
Όλγα
ΠΕ04
Γυμνάσιο Μεταμορφωσης-Ηρακλ.
Κουρεμένου
Ναθαλία
ΠΕ09
1ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
Κυρίτση
Ευαγγελία
ΠΕ06
Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών-Βαρηκόων
Οικονομάκου
Μαρία
ΠΕΟΙ
5 Γυμνάσιο Αγίας Παρασκεύης
Παπαγιαννάκη
Παρασκευούλα
ΠΕ11
1ο ΕΠΑΛ Ν, Ιωνίας
Παπουτσή
Γεωργία
ΠΕ02
1ο Γυμνάσιο Παπάγου
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΘΩΜΑΙΣ
ΠΕ 01
4ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ
Πολίτη
Νικολέττα
Σχολική
Ψυχολόγος
Εκπαιδευτήρια Δούκα
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΕ15
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
Τρεβλά
Ζωή
ΠΕ10
3ο ΓΕΛ Χαλανδρίου
Τσιώτα
Χαρίκλεια
ΠΕ01
1ο Λύκειο Χαλανδρίου
ANΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Λαδογιάννη
Αγγελική
ΠΕΟ2
1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου
Οικονόμου
Ευσταθία
ΠΕ02
5ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής
Χαβαλές
Νικόλαος
ΠΕ02
1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
Χαμοσφακίδη
Πολυτίμη
ΠΕ02
Γυμνάσιο Ψυχικού «Κ. Καραθεοδωρή»

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Πίνακας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο Σεμινάριο διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου για Διευθυντές/Διευθύντριες, Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας & υπεύθυνους σύνταξης σχολικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Σεμινάριο διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου για Διευθυντές/Διευθύντριες, Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας & υπεύθυνους σύνταξης σχολικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης
(ΈγκρισηΥΠΠΕΘ Φ20.1/182333/Δ2/26/10/17)

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, από τις 9:15 έως τις 12:00στην αίθουσα εκδηλώσεων
του 5ου ΓΕΛ Αμαρουσίου, Ολυμπίας 40, τηλ. σχολείου 210-6109557 
(πλησίον στάσης μετρό Νερατζιώτισσα, ΧΑΡΤΗΣ) (Ώρα προσέλευσης 8:45)

a/a
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1
Αγναντής
Χρήστος
ΠΕ11
5ο Γυμνάσιο Αγ.Παρασκευής
2
Αθανασίου
Κωνσταντίνος
ΠΕ0401
2ο ΓΕΛ Κηφισιάς
3
Αλισαβάκης
Εμμανουήλ
ΠΕ 04-02
Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά
4
Αναστασίου
Μαρία- Φωτεινή
ΠΕ05
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5
Αναστασόπουλος
Ιωάννης
ΠΕ01
Βαρβάκειο Γυμνάσιο
6
Ανδρέας
Σπανός
ΠΕ17.02
5ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
7
Αποστολάτου
Μαριάνθη
ΠΕ18.02
2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου
8
Αρβανίτης
Παύλος
ΠΕ04
2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου
9
Βουδούρης
Ευάγγελος
ΠΕ0402
2ο Γελ Αμαρουσίου
10
Βουτσά
Μαρία
ΠΕ07
5ο Γυμνασιο Αμαρουσιου
11
Γαλάτος
Γεωργίος
ΠΕ11
6 Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
12
Γεωργόπουλος
Αλέξανδρος
ΠΕ02
3ο  ΓΕ.Λ.  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
13
Γιαννίτσας
Γεώργιος
ΠΕ11
8ο Γελ.Αμαρουσίου
14
Γλάστρα
Αγγελική
ΠΕ19- ΠΕ03
5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
15
Δενδρινού
Γεωργία
ΠΕ05
1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
16
Δούκα
Δέσποινα
ΠΕ02
2ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής
17
Έξαρχος
Αλέξανδρος
ΠΕ04
ΓΕΛ Γερμανικής Σχολής Αθηνών
18
Ερμίδης
Θεόδωρος
ΠΕ03
1ο ΓΕΛ Αμαρουσίου
19
Ζαρόκωστα
Ματίνα
ΠΕ18.12
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγ. Παρασκευής και για Κωφούς Βαρήκοους μαθητές
20
Ζλατίντσης
Παναγιώτης
ΠΕ 02
1ο Λύκειο Κηφισιάς
21
Ηλία
Αλεξάνδρα
ΠΕ14.04
1ο Γενικό Λύκειο Μεταμόρφωσης
22
Ηλιόπουλος
Γεώργιος
ΠΕ07
1ο ΓΕΛ Ν. Ψυχικού
23
Θεοδωρακοπούλου
Παρασκευή
ΠΕ02
6 Γυμνάσιο Ν.Ηρακλείου Αττικής
24
ΚΑΛΛΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
3ο Γ/ΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
25
Καραγιαννοπούλου
Κλεάνθη
ΠΕ 02
ΓΕΛ Πεντέλης
26
Κατσικας
Ευθυμιος
ΠΕ11
Β Αρσακειο ΓΕΛ Ψυχικου
27
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ 11
Β΄ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΨΥΧΙΚΟΥ
28
Κοκκινάκης
Νικόλαος
ΠΕ04.01
2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
29
ΚΟΤΣΙΦΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ
30
Κοτσορνίθη
Σταματία
ΠΕ11
6 Γυμνάσιο Ν.Ηρακλείου Αττικής
31
ΚΟΥΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
32
Κουρεμένου
Ναθαλία
ΠΕ09
1 ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
33
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ2
6ο ΓΕΛ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ
34
Κωνσταντίνου
Ευρυδίκη
ΠΕ02
2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
35
ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ17.03
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
36
Μαβή
Μαρία
ΠΕ06
Ιδ.Γυμν  Ελληνική Παιδεία
37
Μακρή
Αλεξάνδρα
ΠΕ07
1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής
38
Μαλλάς
Κωνσταντίνος
ΠΕ12.08
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
39
Μανιώτης
Χρήστος
ΠΕ01
2ο Γενικό Λύκειο Χολαργού
40
ΜΑΝΤΖΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.05
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
41
Μαντζώρος
Νικόλαος
ΠΕ11
Ενιαίο  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμν-Λυκ.Αγίας Παρασκευής και για Κωφούς & Βαρήκοους Μαθητές
42
Mεσσήνης
Χρήστος
ΠΕ01
2ο  ΓΕΛ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
43
Μιχαηλίδης
Απόστολος
ΠΕ01
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ
44
Μιχελιουδάκης
Απόστολος
ΠΕ09
3ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
45
Μπαλούγιας
Γεώργιος
ΠΕ11
1ο Γυμνάσιο Πεύκης
46
ΜΠΟΥΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
4οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
47
Νάνη
Ευαγγελία
ΠΕ14.01
2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου
48
Πανταζή
Αγγελική
ΠΕ04.04
6ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου
49
Παπαγεωργίου
Σωτήριος
ΠΕΟ4.01
1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
50
Παπαγιάννης
Γεώργιος
ΠΕ01
2ο Γελ Αμαρουσίου
51
Παπαδοπούλου
Νικολίτσα
ΠΕ03
Γυμνάσιο Λυκόβρυσης
52
Παπαμιχαλοπούλου
Ζαφειρούλα
ΠΕ19
5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
53
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
2ο ΓΕΛ Πεύκης
54
Παυλάκης
Ιωάννης
ΠΕ13
5ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας
55
Πιλισσάς
Ανεστης
ΠΕ0405
ΓΕΛ  ΝΕΑΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ
56
Σάλτα
Περσεφόνη
ΠΕ17.01
6ο ΓΕΛ Αμαρουσίου
57
Σαμαράς
Γεώργιος
ΠΕ 04
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ
58
Σερέτη
Βασιλική
ΠΕ02
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ
59
Σιταράς
Ιωάννης
ΠΕ 17
Γυμνάσιο Φιλοθέης
60
Σιώμου
Βασιλική
ΠΕ06
3ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής
61
ΣΚΟΡΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
62
Σουλιώτης
Βασίλειος
ΠΕ 04.01
1ο Λύκειο Κηφισιάς
63
Σταθάκος
Καλλίμαχος
ΠΕ 04
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ
64
Σταματόπουλος
Δημήτριος
ΠΕ12
1ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
65
Τεκάτογλου
Δέσποινα
ΠΕ04
1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης
66
Τζερεφός
Κων/νος
ΠΕ04
1ο Λύκειο Μεταμόρφωσης
67
Τσακάλου
Αγγελική
ΠΕ04.04
2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου
68
Τσέτσου
Ευαγγελίτσα
ΠΕ0405
6ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
69
Τσίκος
Νικόλαος
ΠΕ11
1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
70
Φύτρου
Ευαγγελία
ΠΕ02
1ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
71
Χαϊκάλη
Μαρία
ΠΕ14-04
Ενιαίο  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμν-Λυκ.Αγίας Παρασκευής και για Κωφούς & Βαρήκοους Μαθητές
72
Χατζέλη
Δήμητρα
ΠΕ02
1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
73
Χρηστιδης
Χρήστος
ΠΕ03
6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
74
Χρυσανθακοπούλου
Κωνσταντίνα
ΠΕ0401
8ο Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις Χαλανδρίου