Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Yποβολή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας Σχολικού Έτους 2018-2019

Βρείτε εδώ την υπ'αρ. πρωτ. 212004/Δ7/7-12-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2018-2019. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων είναι η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018Η αίτηση φέτος θα συμπληρωθεί και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των παρακάτω υπερσυνδέσμων.


Μετά τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των φορμών, να εκτυπωθεί το Σχέδιο Υποβολής που θα σας έρθει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να αποσταλεί με διαβιβαστικό στην Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, μαζί με συνημμένη ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών και αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων και τα Προγράμματα θα διεκπεραιωθούν από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2018-2019

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)
για το σχολικό έτος 2018-2019
(Απόσπασμα από την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
1. Πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (στο εξής ΠΣΔ)
Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφορία. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη διασύνδεσης και συνεξέτασης των παραπάνω θεμάτων ως προς τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαστάσεις τους, προσφέροντας στους/στις εκπαιδευόμενους/ες ευκαιρίες προσέγγισης αειφορικών μοντέλων διαβίωσης.
Βασικοί υποστηρικτικοί θεσμοί των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σε επίπεδο Περιφέρειας είναι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία, που στελεχώνουν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (α) οι Παιδαγωγικές Ομάδες των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), τα οποία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4547/2018, μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) και (β) οι Υπεύθυνοι/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και των Σχολικών Δραστηριοτήτων, έως τη λήξη της θητείας τους, η διάρκεια της οποίας προβλέπεται έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΕΑ και ορισμού των Προϊσταμένων τους.
1.6. Συνεργασίες με φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ./φυσικά πρόσωπα/άλλους φορείς
Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων δύνανται να υλοποιούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε εγκεκριμένης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. συνεργασίας με άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, με δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ κ.ά.. Επίσης, είναι δυνατόν να εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων/ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων διεθνών συνεργασιών. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις συνεργασίας, σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποκλειστικά για το τρέχον σχολικό έτος.
1.8. Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων
Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2018, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Β/βάθμιας στο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών "BOYS & GIRLS PLUS", Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018


ΜΑΤΖΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ86
Τσιτούμη
Κωνσταντίνα
ΠΕ02
Zαφείρη
Αμαλία
ΠΕ03
Φώσκολου
Μαρία
ΠΕ87.01
ΡΟΥΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΕ
ΠΕ 03
Βεργή
Στυλιανή
ΠΕ06
Κάρλου
Κατερίνα
ΠΕ10
Φράγκου
Ελένη
ΠΕ07
Σταθοπούλου
Βασιλική
ΠΕ02
Πιστολά
Ελένη
ΠΕ88.01
Βρυώνη
Παναγιώτα
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ04.02
Νικολάου
Ειρήνη
ΠΕ07
ΤΙΓΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΝΤΖΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα γίνει στο Κέντρο Πρόληψης "ΠΡΟΝΟΗ", Δήλου 10 Κηφισιά, Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 10:00-17:00ΧΑΡΤΗΣ
Συντονίστρια του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα είναι η κα Βασιλική Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός-Ψυχοθεραπεύτρια  Οικογένειας και Ζεύγους  και μέλος της ελληνικής ομάδας Boys & Girls.

Συμμετέχοντες στο Σεμινάριο με θέμα: «Εξαρτήσεις: Πρόληψη και τρόποι διαχείρισης στη σχολική κοινότητα», 3 & 4 Νοεμβρίου 2018

ΤΡΈΒΛΑ
ΖΩΗ
ΠΕ78
ΜΑΡΑΒΈΛΙΑ
ΣΟΦΊΑ
ΠΕ86
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΎΛΟΥ
ΡΟΎΛΑ
ΠΕ86
ΡΙΤΣΑΤΆΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΠΕ04.01
ΝΆΚΑ
ΔΉΜΗΤΡΑ
ΠΕ78
ΓΆΤΟΣ
ΧΡΉΣΤΟΣ
ΠΕ78
ΤΣΙΏΤΑ
ΧΑΡΊΚΛΕΙΑ
ΠΕ01
ΚΑΜΠΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ88.01
ΚΥΡΙΑΚΆΚΗ
ΘΕΟΔΏΡΑ
ΠΕ02
ΚΑΡΣΊΚΗ
ΧΡΙΣΤΊΝΑ
ΠΕ02
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ
ΦΊΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ02
ΒΕΡΓΉ
ΣΤΥΛΙΑΝΉ
ΠΕ06
ΡΉΓΚΟΥ
ΜΑΡΊΑ
ΠΕ02
ΗΛΊΑ
ΓΕΩΡΓΊΑ
ΠΕ02
ΠΑΡΘΈΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΉ
ΠΕ87.04
ΠΙΣΤΟΛΆ
ΕΛΈΝΗ
ΠΕ88.01
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΘΩΜΑΙΣ
ΠΕ 01
ΤΣΙΜΠΟΎΚΗ
ΜΑΡΊΝΑ
ΠΕ02
Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Κέντρο Πρόληψης «Αργώ»Εθνικής Αντιστάσεως 52, Χολαργός, [πλησίον στάσης Μετρό Νομισματοκοπείο. ΧΑΡΤΗΣ] κατά το διήμερο: 3-4 (Σάββατο-Κυριακή) Νοεμβρίου 2018.
Οι ώρες για το Σάββατο θα είναι 09:30-14:00 και για την Κυριακή 09:30-13:30.
Συντονιστής του σεμιναρίου θα είναι ο Ανδρέας Βουρλιόγκας, κλινικός ψυχολόγος.