Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

4ο Εφηβικό Φεστιβάλ Διαφημίσεων Πρόληψης των Εξαρτήσεων 2018-2019

«4ο Εφηβικό Φεστιβάλ Διαφημίσεων Πρόληψης των Εξαρτήσεων»

(Μαθητικός Διαγωνισμός)
του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου 
Κηφισιάς  ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ» που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δ.Ε. της Β’ Αθήνας.

Το Φεστιβάλ θα υλοποιηθεί στις 16/03/2019, στο Δήμο Κηφισιάς (Δημαρχείο Κηφισιάς: 
Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου Βασ. Γκατσόπουλος¨, Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά). 

H εν λόγω δράση θα αναπτυχθεί κατά το σχολικό έτος 2018-2019 σε δύο φάσεις: Έως τον Φεβρουάριο 2019 θα υλοποιηθεί η Α΄ Φάση της δράσης, η οποία περιλαμβάνει την ενημέρωση των μαθητών/-τριών για το Φεστιβάλ, τη δημιουργία και την υποβολή των έργων των μαθητών/μαθητριών, την προετοιμασία των μουσικών συγκροτημάτων και του φεστιβάλ γενικότερα.
Τον Μάρτιο 2019 θα υλοποιηθεί  η  Β΄  Φάση της δράσης για την οργάνωση της έκθεσης των έργων των μαθητών/μαθητριών, την υλοποίηση του Φεστιβάλ και την αξιολόγησή του.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Μαθητικού Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, 
εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1) η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία ή η κάθε ομάδα, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά το δικό του/δικό της έργο,
2) τα έργα όλων των μαθητών/-τριών να αποσταλούν απευθείας στην επιτροπή χωρίς ευθύνη και εμπλοκή της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου,
3) η διενέργεια του διαγωνισμού (γνωστοποίηση, υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων
4) να πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου,
5) για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι απαραίτητη η προσκόμιση Υπεύθυνης  Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.
Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2108082673 – e-mail: info@pronoi.org.gr – site: www.pronoi.org.gr

Έγκριση 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός: Το Φύλο σε πρώτο πλάνο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων διοργανώνουν τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό  Διαγωνισμό Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο:
«Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο»
Θέμα του Διαγωνισμού είναι η παραγωγή ψηφιακών ταινιών σχετικά με την ανάγκη εξάλειψης των κάθε είδους έμφυλων στερεότυπων, διακρίσεων και ανισοτήτων λόγω φύλου, σεξουαλικής επιλογής και ταυτότητας φύλου και τον σεβασμό εν γένει της ανθρώπινης ύπαρξης ανεξάρτητα και πέρα από τις διαχωριστικές ταξινομικές κατηγορίες μεταξύ των οποίων και το φύλο.
Ταυτόχρονα, μέσα από τη διαδικασία του Διαγωνισμού, το ζητούμενο είναι οι μαθητές και μαθήτριες να οδηγηθούν για να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία –από την ιδέα και το σενάριο μέχρι το μοντάζ και την τελική επεξεργασία. Τα παιδιά γίνονται δημιουργοί, αποκτούν αισθητική παιδεία, αναπτύσσουν κριτική ικανότητα, εκπαιδεύονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τον χειρισμό των ψηφιακών μέσων επεξεργασίας της κινούμενης εικόνας.
Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ. Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.
Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους, να καταθέσουν το δημιουργικό τους έργο στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Μυθοπλασία, β) Ντοκιμαντέρ, γ) Κινούμενο σχέδιο.
Μετά από την κατάθεση των ταινιών θα πραγματοποιηθεί τριήμερη συνάντηση των Κινηματογραφικών Ομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα προβληθούν όλες οι ταινίες και θα γίνει απονομή των βραβείων και των διακρίσεων.
Όροι και οδηγίες συμμετοχής
 1. Οι ταινίες μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε κινηματογραφικό είδος (μυθοπλασία, κινούμενο σχέδιο, ντοκιμαντέρ), πρέπει να έχουν διάρκεια μέχρι 10’ και τα αρχεία να υποβληθούν σε μορφή mp4 ή mov.
 2. Τα δημιουργικά έργα (ταινίες) των μαθητών/τριών Γυμνασίων και Λυκείων θα κριθούν χωριστά για Γυμνάσιο και Λύκειο.
 3. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή μέσα από Κινηματογραφικές Ομάδες που συγκροτούνται στα σχολεία.
 4. Κάθε μαθητής/ήτρια ή ομάδα μαθητών/τριών, μπορεί να συμμετέχει με μια μόνο ταινία. Οι ταινίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο  υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.
 5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους μαθητές/ήτριες, σε καμία φάση του Διαγωνισμού.
 6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους/τις μαθητές/τριες όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες τους.
 7. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται την προβολή της ταινίας του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 8. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται στο Φεστιβάλ Ολυμπίας και κρίνονται από επταμελή Κριτική Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.
 9. Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούνται να προβάλουν τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών αλλά δεν έχουν δικαίωμα να  προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση) και η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.
 10. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
 11. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 12. Προτείνεται να προηγηθεί της συμμετοχής στον διαγωνισμό ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα ζητήματα φύλου και ισότητας από τους/τις εκπαιδευτικούς, προς ενίσχυση και ευαισθητοποίησή τους για τον σκοπό και τους στόχους του διαγωνισμού.
 13. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η Δευτέρα 15 Απριλίου 2019.
 14. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από το Διαγωνισμό.

Διαδικασία αποστολής των ταινιών

Οι ταινίες αποστέλλονται στo email: tofyloseprotoplano@gmail.com ή ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους – Ρόδου 18Α, 112 52 Αθήνα, με την ένδειξη: Για τον διαγωνισμό «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο».

Επιπλέον της ταινίας, θα πρέπει να αποσταλούν στα ίδια e-mails και μία ή δυο  φωτογραφίες της ταινίας σε ηλεκτρονική μορφή (jpeg). Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν τον ίδιο όνομα αρχείου με αυτό της ταινίας.
Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της ομάδας ή του μαθητή/ήτριας που συμμετέχει στο διαγωνισμό: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας με το σχολείο.
Για τη συμπλήρωση της αίτησης, ας ληφθεί υπ’ όψη ότι τα στοιχεία, όπως ακριβώς
αναγράφονται στην αίτηση, θα δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Υπεύθυνη του Διαγωνισμού από το Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι η Αθανασία Σφακιανάκη (τηλ. επικοινωνίας 2108664470, e-mail: info@olympiafestival.gr και από την Γενική Γραμματεία Ισότητα των Φύλων η Εύα Σπαθάρα (τηλ. επικοινωνίας 2131511143, e-mail: espathara@isotita.gr)
Αξιολόγηση και προβολή
 1. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από τις 16 έως 30 Απριλίου 2019. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.
 2. Τις ταινίες κρίνει 7μελής Κριτική Επιτροπή, που συνεδριάζει όσες φορές είναι απαραίτητο προκειμένου να εκφέρει την κρίση της και να επιλέξει τις ταινίες στις οποίες θα απονεμηθούν τα Βραβεία.
 3. Για κάθε μια από τις δυο κατηγορίες (Α’: Γυμνάσιο και Β’: Λύκειο) απονέμονται 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο, ενώ η Κριτική Επιτροπή μπορεί να απονείμει εύφημες μνείες ή ειδικά βραβεία για να εξάρει το θέμα ή άλλες αρετές μιας ταινίας. Τα Βραβεία δεν περιλαμβάνουν οικονομική ανταμοιβή.

Οργανωτική Επιτροπή
 • Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων
 • Δημήτρης Σπύρου, καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Ολυμπίας
 • Εύα Σπαθάρα, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
 • Χρήστος Κωνσταντόπουλος, οργανωτικός υπεύθυνος Φεστιβάλ Ολυμπίας
 • Αθανασία Σφακιανάκη, στέλεχος του Φεστιβάλ Ολυμπίας

Κριτική Επιτροπή
Πρόεδρος
 • Νίκος Θεοδοσίου, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής Camera Zizanio

Μέλη (με αλφαβητική σειρά)
·         Ρόμπι Εκσιέλ, κριτικός κινηματογράφου
·         Ζωή Μαγουλά, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
·         Χαράλαμπος Μπαλτάς, εκπαιδευτικός, πρόεδρος της παιδαγωγικής ομάδας «Το Σκασιαρχείο»
·         Παντελής Παντελόγλου, αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Ολυμπίας
·         Εύα Σπαθάρα, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
·         Νίκος Σταμπουλόπουλος, σκηνοθέτης

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής Γ.Γ.Ι.Φ. ΥΠΠΕΘ

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος 2018-19


Έχοντας υπόψη την επικείμενη λήξη της κατά παρ. 12 του άρθρου 20 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) μεταβατικής λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ), με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ιδίου νόμου, ο σχεδιασμός και η οργάνωση (α) των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων σε ΚΠΕ και (β) των επιμορφωτικών δράσεων των ΚΠΕ για εκπαιδευτικούς, καθώς και η ένταξη των σχολικών μονάδων σε θεματικά δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή) προβλέπονται με την παρούσα ως ακολούθως:

Πλαίσιο σχεδιασμού και οργάνωσης
Οι σχολικές μονάδες που υλοποιούν εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφορία, βάσει της με αρ. πρωτ. 212004/Δ7/07-12-2018 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ, δύνανται:
α) να αιτηθούν εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών τους σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ), προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται και υλοποιούνται από αυτά,
β) να υποβάλουν αίτηση για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τους,
γ) να αιτηθούν τη συμμετοχή τους σε θεματικά δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή).

1.1 Υποβολή αιτήσεων για εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ (νυν ΚΕΑ)
Στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της επικράτειας (συν. Α) δύνανται να υποβάλουν αίτημα επίσκεψης (συν. Δ) για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

α) Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ), όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 212004/Δ7/7-12-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ( ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ), για το σχολικό έτος 2018-2019». Η αίτηση υποβάλλεται από τον/τη Συντονιστή/στρια του κάθε Προγράμματος, στον/στην Υπεύθυνο/η ΠΕ ή ΑΥ ή ΠΘ ή ΣΔ των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ανάλογα με το θεματικό περιεχόμενο του εγκεκριμένου προγράμματος.
Βασικό κριτήριο για την επιλογή του ΚΠΕ από τους/τις εκπαιδευτικούς αποτελεί η συνάφεια του προγράμματος που εκπονούν με τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν την εποπτεία και την ευθύνη υλοποίησης Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο υποβάλλουν αίτηση σε ΚΠΕ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και η εκπαιδευτική επίσκεψη δεν μπορεί να είναι άνω της μίας ημέρας. Η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα επισκεφθούν κάποιο ΚΠΕ θα βασίζεται στη συνάφεια του θέματος της Ερευνητικής Εργασίας με τα υλοποιούμενα προγράμματα του ΚΠΕ και θα αποφασίζεται από την Παιδαγωγική oμάδα του ΚΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που αφορούν Ερευνητικές Εργασίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% των εκπαιδευτικών επισκέψεων που δέχεται το KΠΕ.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) υποβάλλουν αίτηση σε ΚΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκει η Δομή. Λόγω της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας των ΔΥΕΠ, ειδικά για τις δομές αυτές, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) η εκπόνηση προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εκπαιδευτικής επίσκεψης (μονοήμερης ή πολυήμερης),
β) τα ΚΠΕ σε συνεννόηση με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων διευκολύνουν την εκπαιδευτική επίσκεψη με προσαρμογή του ωραρίου της επίσκεψης στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΔΥΕΠ,
γ) οι αιτήσεις για εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ, ειδικά για τις ΔΥΕΠ, μπορούν να κατατεθούν και μετά τη λήξη των προθεσμιών και θα εξετασθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ΚΠΕ.

1.2.1 Ενέργειες σχολικών μονάδων
Οι σχολικές μονάδες για κάθε πρόγραμμα που εκπονούν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε δύο (2) ΚΠΕ. Συνεπώς, οι επισκέψεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε σχολική μονάδα, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, είναι δύο (2):μία (1) επίσκεψη σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας όπου ανήκει το σχολείο και μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας. Για το τρέχον σχολικό έτος οι νομοί εμβέλειας των ΚΠΕ παραμένουν οι ίδιοι (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010).

Ειδικότερα:
α) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι επισκέψεις των σχολικών ομάδων της μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων και υλοποιούνται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 681/Β/6-3- 2017),
β) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι ενδιαφερόμενες σχολικές ομάδες μπορούν να πραγματοποιούν επισκέψεις μέχρι και τις 10 Ιουνίου. Υλοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του  (Π.Δ. 79/2017 (109Α’) και περιλαμβάνονται στις 9 διδακτικές επισκέψεις.Εμβέλεια ΚΠΕ που αφορούν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β΄ Αθήνας


Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που υλοποιούν με τους μαθητές τους προγράμματα ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ καταθέτουν στους αρμόδιους Υπεύθυνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αίτηση παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε ΚΠΕ έως τις 22/01/2019.
Οι Υπεύθυνοι ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ α) Συγκεντρώνουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και καταρτίζουν σχετικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, λαμβάνοντας υπόψη (αα) τη συνάφεια του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούν με το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ και (ββ) τη συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων της ίδιας σχολικής μονάδας σε ΚΠΕ, δίνοντας προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες με χαμηλή συχνότητα επισκέψεων σε ΚΠΕ της χώρας.β) Μεριμνούν για τη διαβίβαση των σχετικών αιτημάτων στα ΚΠΕ μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Παρακαλούνται τα σχολεία να δίνουν προκαταβολικά, κατά το δυνατό, ακριβή αριθμό μαθητών που πρόκειται να επισκεφθούν ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επίσης, κατά την επίσκεψη οι Συνοδοί Εκπαιδευτικοί πρέπει να προσκομίσουν κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών των σχολικών ομάδων, ημερομηνία επίσκεψης, σφραγίδα και υπογραφή του Διευθυντή/Διευθύντριας του Σχολείου.

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

"Μουσείο και Εκπαίδευση": Δωρεάν Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς από το εκπαιδευτικό περιοδικό "Σελιδοδείκτης"

Το εκπαιδευτικό περιοδικό Σελιδοδείκτης για την Εκπαίδευση και την Κοινωνία διοργανώνει  δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια/εργαστήρια ως μέρος των εκδηλώσεων/δράσεών του για εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα, αλλά και θέματα πολιτισμού.
Ήδη ξεκίνησε με μεγάλη συμμετοχή για δεύτερη χρονιά "Εργαστήριο Θεάτρου του Καταπιεσμένου για εκπαιδευτικούς".
Θα ακολουθήσει, κατά προτεραιότητα για τα μέλη του, δωρεάν σεμινάριο με θέμα: "Μουσείο και Εκπαίδευση". Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 4 τρίωρες συναντήσεις, όλες τις Κυριακές του Φεβρουαρίου, απο τις 11:00-14:00μμ. Η τελευταία συνάντηση θα είναι εργαστήρι σχεδιασμού μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος σε μουσείο της Αθήνας που θα συναποφασιστεί με τους συμμετέχοντες. Για δηλώσεις συμμετοχής βρείτε τη φόρμα αίτησης συμμετοχής εδώ.

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

Το παιδί θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Πώς εμφανίζεται στο σχολικό πλαίσιο

Το Τμήμα Αγωγής Υγείας διοργανώνει, σε συνεργασία με 1ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, βιωματικό σεμινάριο με θέμα: 

«Το παιδί θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Πώς εμφανίζεται στο σχολικό πλαίσιο»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
· ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Έως 20 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
·   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3 ώρες
·   ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ:  Παρασκευή18 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 16:00-19:00
·   ΧΩΡΟΣ: 1ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς
· ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ανθή Βασιλακοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, MSc, και στέλεχος του Ι.Υ.Π. (Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού)
Περίγραμμα του σεμιναρίου:
1.   Ορισμός κακοποίησης /παραμέλησης
2.   Βασικοί τύποι κακοποίησης
3.   Τι σημάδια μπορούν να παρατηρήσουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να ανιχνεύσουν έγκαιρα την κακοποίηση/παραμέληση ενός παιδιού
4.   Ποιος είναι ο δικός τους ρόλος στην αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία του παιδιού
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί:
Η επιλογή θα γίνει με χρονολογική σειρά προτεραιότητας συμπλήρωσης της φόρμας.