Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «Εφαρμογή της Συστημικής του Παρατηρητή σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σχετικό με τη διατροφή», στις 17/3/2105Οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αττικής & Ανατολικής Αττικής δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Εφαρμογή της Συστημικής του Παρατηρητή σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σχετικό με τη διατροφή». Εισηγητής θα είναι ο Δρ. Κοσμίδης Π., Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Γέρακα.
Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο δίκτυο Αγωγής Υγείας «ΔΙΚΤΥΩΣΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ! Ψάξε, μάθε, ζήσε!» και σε όσους εκπονούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, βιωματικές δράσεις ή ερευνητική εργασία με ανάλογο θέμα. Απευθύνεται όμως και σε όσους άλλους ενδιαφέρονται, εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις. Θα διεξαχθεί  στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα  στις 17/3/2015 κατά τις ώρες 14:30 -17:30.
Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
      ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη «Συστημική του Παρατηρητή», ο κόσμος μας προσεγγίζεται ως ένα κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό δημιούργημα, άρρηκτα δεμένο με ανθρώπινες επιλογές και αποφάσεις, με κατεστημένες αξίες, πρότυπα και κανόνες. Και για τους «συστημικούς» αυτής της κατεύθυνσης μεγάλη σημασία έχει η καθημερινή γλώσσα μέσω της οποίας επικοινωνούμε ως πολίτες και η σύνδεσή της με το «ποιος» μιλάει και «γιατί» και μικρότερη η κατασκευασμένη γλώσσα της επιστήμης… Σύμφωνα, λοιπόν, με τη «Συστημική του Παρατηρητή», ο κόσμος μας θα μπορούσε να ήταν διαφορετικός, αν οι ανθρώπινες επιλογές και αποφάσεις ήταν διαφορετικές και αν ήταν διαφορετικές οι αξίες μας, τα πρότυπά μας και οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει. Και, εν τέλει, σύμφωνα με τους «συστημικούς» αυτής της κατεύθυνσης, τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα (α) σχεδιάζονται ως διαδικασίες διαλόγου και διαβούλευσης και (β) οδηγούν τους μαθητές στην πορεία: «παρατηρώ, κατανοώ, ερμηνεύω, αμφισβητώ για να δρομολογήσω αλλαγές με τους άλλους για όλους».
Για να ανοίξουμε, εμείς, ως εκπαιδευτικοί, το δρόμο της διεκδίκησης για τους μαθητές μας, χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την αλλαγή της σκέψης τους, ώστε να γίνουν σταδιακά ικανοί να δημιουργήσουν νέα νοήματα, νέες αξίες, νέα αντικείμενα διαλόγου και ένα νέο όραμα για μια παγκόσμια δημοκρατική κοινωνία και μια «ηθικοποιημένη αγορά» που θα βασίζεται στη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Για να δράσουμε παιδαγωγικά προς αυτήν την κατεύθυνση σε ένα Σχολικό Πρόγραμμα με θεματικό πυρήνα το ζήτημα «Γεωργία, Διατροφή και Ποιότητα Ζωής, χρειάζεται να το τοποθετήσουμε στο κοινωνικό πεδίο και να το προσεγγίσουμε με τα χαρακτηριστικά μιας «σύρραξης» σε παγκόσμια κλίμακα. Μιας σύρραξης με αντίπαλα στρατόπεδα τους πολίτες και τις πανίσχυρες πολυεθνικές των κλάδων τροφίμων και ενέργειας, με ουδέτερους (στην καλύτερη περίπτωση) παρατηρητές τα κράτη του κόσμου και τους διεθνείς οργανισμούς και με θύματα τους πάμπτωχους του αναπτυσσόμενου κόσμου και τους νεόπτωχους του αναπτυγμένου. Χρειάζεται, με άλλα λόγια, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα «Γεωργία, Διατροφή και Ποιότητα Ζωής ως έναν ιδιόμορφο «πόλεμο εναντίον της ανθρωπότητας».  
Για να αντιμετωπιστεί η επισιτιστική κρίση, χρειάζεται να γίνουν πολλές, δύσκολες και βαθιές τομές σε όλα τα πεδία της κοινής μας ζωής. Στο πεδίο που αφορά εμάς, χρειάζεται 1) να αναζητήσουμε και να αξιοποιήσουμε προσεγγίσεις ικανές να θέτουν στο επίκεντρο τη λειτουργία των κοινωνικο-πολιτικών θεσμών, την παγκοσμιοποιημένη αγορά και τη μεταξύ τους σχέση και 2) να αναζητήσουμε και να αξιοποιήσουμε μεθοδολογικά εργαλεία που οικοδομούν στο πεδίο της διδακτικής-μαθησιακής πράξης τη σχέση του μαθητή με τον «άλλο», συμμαθητή, συμπολίτη, συνάνθρωπο, ως αξία-αρχή που θα διέπει κάθε έκφανση της «μετα-νεωτερικότητας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: