Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Οδηγός πρώτων βοηθειών

ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ὑπηρεσία «Ἀγωγὴ Ὑγείας»

Προστάτεψε μιὰ ζωή...
Μάθε Πρῶτες Βοήθειες
αρ.τηλ. 210 8227438

Γιὰ νὰ δώσεις πρῶτες βοήθειες πρέπει:

 • Νὰ ἔχεις ψυχραιμία καὶ γνώσεις
 • Νὰ φροντίσεις γιὰ τὴν ἀσφάλεια τὴν δική σου καὶ τοῦ θύματος
 • Νὰ ἐκτιμήσεις σωστὰ τὴν κατάσταση τοῦ θύματος
 • Νὰ καλέσεις τὸ 166 (ἂν χρειάζεται)

Αἱμορραγία

 • Φορέστε γάντια
 • Πιέστε σταθερὰ μὲ τὴν παλάμη σας (ἄμεση πίεση) τὸ σημεῖο ποὺ αἱμοῤῥαγεῖ
 • Ἂν δὲν σταματήσει, ἐφαρμόσετε ἐπιπωματισμό (τοποθετῆστε ἐπίθεμα πάνω ἀπὸ τὸ τραῦμα, δέστε σταθερὰ μὲ ἐπίδεσμο, ἄν δὲν σταματήσει, ἐπαναλάβετε τὸ ἴδιο)
 • Σὲ μεγάλη αἱμοῤῥαγία, ἀπαραίτητη ἡ μεταφορὰ στὸ νοσοκομεῖο

Δηλητηρίαση ἀπὸ οἰνόπνευμα (μέθη)

 • Ἂν τὸ ἄτομο ἔχει τὶς αἰσθήσεις του προκαλέστε ἐμετό
 • Χορηγῆστε γλυκὰ ῥοφήματα ὅπως ζαχαρόνερο
 • Διατηρῆστε το ζεστό
 • Σὲ ἀπώλεια αἰσθήσεων, τοποθετῆστε το σὲ θέση ἀνάνηψης καὶ καλέστε τὸ 166

Ξένο σώμα στὸν λάρυγγα. Πνιγμονή

 • Ἐνθαρρύνετε τὸ θύμα νὰ βήξει
 • Γύρτε το ἐμπρὸς καὶ δῶστε του 5 δυνατὰ χτυπήματα, ἀνάμεσα στὶς ὠμοπλάτες, μὲ τὴ βάση τῆς παλάμης
 • Ἂν δὲν βγεῖ, ἐφαρμόσετε 5 κοιλιακὲς ὠθήσεις μεταξὺ στέρνου καὶ κοιλιᾶς (χειρισμὸς Heimlich)

Λιποθυμία

 • Ἀνυψώστε τὰ κάτω ἄκρα
 • Γυρίστε τὸ κεφάλι στὸ πλάι
 • Χαλαρώστε τὰ σφιχτὰ ροῦχα (ζώνη, γραβάτα, στηθόδεσμο)
 • Ἀερίστε τὸ χῶρο καὶ ἀπομακρύνετε τοὺς περίεργους
 • Ὅταν ξαναβρεῖ τὶς αἰσθήσεις του, δῶστε του νὰ πιεῖ ὑγρά
 • Ἀφῆστε το ξαπλωμένο γιὰ λίγα λεπτά

Καρδιοπνευμονικὴ ἀνάνηψη (ΚΑΡ.Π.Α.)

 • Φροντίστε γιὰ τὴν ἀσφάλειά σας
 • Ἐλέγξτε ἂν τὸ θύμα ἀντιδρᾶ
 • Ἀνοῖξτε τὸν ἀεραγωγό
 • Ἐλέγξτε ἂν τὸ θύμα ἀναπνέει
 • Καλέστε τὸ 166
 • Δῶστε 30 θωρακικὲς συμπιέσεις
 • Δῶστε 2 ἐμφυσήσεις
 • Συνεχίστε μὲ τὴν ἴδια ἀναλογία 30:2

Διάστρεμμα

 • Ἀκινητοποιῆστε τὸ μέλος
 • Τοποθετῆστε ψυχρὰ ἐπιθέματα (πάγος)
 • Ἂν τὰ συμπτώματα εἶναι ἔντονα:
 • Ἐπίδεση τῆς ἄρθρωσης μὲ ἐλαστικὸ ἐπίδεσμο
 • Ἀνύψωση τοῦ μέλους
 • Μεταφορὰ στὸ νοσοκομεῖο

Διάσειση

 • Ἀκινητοποιῆστε τὸ ἄτομο
 • Ἐλέγξτε τὸ ἐπίπεδο ἀνταπόκρισης (μὲ ἁπλὲς ἐρωτήσεις: πῶς χτύπησε, πῶς τὸ λένε κλπ.) κάθε 10᾿
 • Ξυπνῆστε τὸ ἄτομο κάθε 1-2 ὧρες τὰ δύο πρῶτα εἰκοσιτετράωρα
 • Μεταφέρετε τὸ ἄτομο στὸ νοσοκομεῖο:
  ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχει ἀπλώλεια αἰσθήσεων, ἢ σύγχυση, κεφαλόπονος, ἔμετος, ἔντονη ὑπνηλία

Ἡλίαση

 • Βάτε τὸν πάσχοντα σὲ σκιερὸ μέρος καὶ τοποθετῆστε τον σὲ ἡμικαθιστὴ θέση
 • Ἀφαιρέστε τὰ ροῦχα του
 • Δροσίστε μὲ κομπρέσα (μέτωπο, αὐχένα)
 • Ἂν ἔχει τὶς αἰσθήσεις του, χορηγῆστε ὑγρά (ὄχι οἰνοπνευματώδη)

Ἔγκαυμα

 • Δροσίστε τὴν περιοχὴ μὲ νερὸ μέχρι νὰ ὑποχωρήσει ὁ πόνος
 • Ἀφαιρέστε ὅ,τι σφίγγει τὴν περιοχή
 • Περιποιηθεῖτε ἀνάλογα μὲ τὴν βαρύτητα τοῦ ἐγκαύματος (βάθος, ἔκταση, ἐντόπιση)
 • Μὴ σπᾶτε τὶς φυσαλίδες

Τσίμπημα σφήκας / μέλισσας

 • Ἀφαιρέστε τὸ κεντρί
 • Τοποθετῆστε πάγο
 • Ἀφαιρέστε ὁ,τιδήποτε σφίγγει τὴν περιοχή
 • Βάλτε ἀντιισταμινικὴ ἀλοιφή
 • Σὲ ἐμφάνιση ἀλλεργίας, μεταφορὰ στο νοσοκομεῖο

Ρινορραγία

 • Βάλτε τὸ ἄτομο νὰ καθίσει μὲ τὸ κεφάλι του ἐλαφρὰ γερμένο μπροστά
 • Πιέστε σταθερὰ γιὰ 5' τὰ μαλακὰ μόρια τῆς μύτης του (ρουθούνια)
 • Ἂν ἡ ρινορραγία δὲν σταματήσει, πιέστε γιὰ ἀκόμη 5'
 • Ἂν δὲν σταματᾶ, κάντε ἐπιπωματισμὸ καὶ μεταφορὰ στὸ νοσοκομεῖο

Τραῦμα

 • Φορέστε γάντια
 • Πλύνετε τὸ τραῦμα μὲ ἄφθονο τρεχούμενο νερό
 • Στεγνῶστε τὸ τραῦμα μὲ ἀποστειρωμένη γάζα
 • Καλύψτε τὸ τραῦμα μὲ ἀποστειρωμένη γάζα ἢ τραυμαπλάστ, ἂν χρειάζεται
 • Συμβουλέψτε γιὰ ἀντιτετανικὸ ὀρό, ἢ ἐμβόλιο, ἂν χρειάζεται

+
Ε.Ε.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»

Διεύθυνση: Ἀλκιβιάδου 4, 104 39 Ἀθήνα
Ἀρ.Τηλ. 210-8227438, 210-8227822
Ἀρ.Φαξ. 210-8227822
e-mail: healtheducation@redcross.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: