Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων για το AIDS στους μαθητές των Λυκείων της χώρας στο πλαίσιο του Προγράμματος "Κοινωνικό Σχολείο"

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η υλοποίηση  ενημερωτικών παρεμβάσεων για το AIDS στους μαθητές των Λυκείων της χώρας στο πλαίσιο του Προγράμματος "Κοινωνικό Σχολείο", από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ).
Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210-6983945.
Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2014-2015.
Το πρόγραμμα των παρεμβάσεων είναι προεραιτικό και δωρεάν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/ντριες των σχολικών μονάδων. Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών, ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμμένου από το Υπουργείο Παιδείας υλικού.
Η συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας & Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων κρίνεται απαραίτητη.
 Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 170207/Γ7/21-10-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: