Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2014-2015 (αρ. πρ. ΣΕΠΕΔ 3073/08-07-2014) η υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο "Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αντιμετώπιση Οξέων Αναπνευστικών και Νευρολογικών Καταστάσεων στο χώρο του Σχολείου" από τη Γ' Παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου "ΑΤΤΙΚΟΝ" σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας οκτώ ωρών (δύο 4ωρα) και θα υλοποιηθεί με Επιστημονικά Υπεύθυνους τον κ. Κ. Πρίφτη, Επίκουρο Καθηγητή Παιδιατρικής - Παιδοπνευμονολογίας και τον Α. Ντινόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Παιδιατρικής - Παιδονευρολογίας.
Το παραπάνω πρόγραμμα είναι δωρεάν και προεραιτικό για τους εκπαιδευτικούς και θα πραγαματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: