Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο "Ενέργειες Ενημέρωσης και Υποστήριξης για την Οργάνωση και Υλοποίηση Προγράμματος Αγωγής Υγείας για το Κάπνισμα στα Σχολεία" - "Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο" που πρόκειται να εφαρμόσει το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2014-2015 ( αρ. πρωτ. ΣΕΠΕΔ: 113718/Γ7/18-07-2014).
Το Πρόγραμμα έχει στόχο έχει την πρόληψη κατά του καπνίσματος και την προαγωγή της υγείας μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση και προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 1000 σχολεία των Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 
Τα σχολεία μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα στους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των οικείων Διευθύνσεων. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.thetruth.gr, στο τηλέφωνο του Γραφείου Συντονισμού και Υποστήριξης του Προγράμματος του ΙΙΒΕΑΑ, 210-7212520 και στο e-mail: info@thetruth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: