Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στα τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. και τον/την εκπαιδευτικό που θα οριστεί Υπεύθυνος/νη των Τμημάτων αυτών»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/βάθμιας & Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στα τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. και τον/την εκπαιδευτικό που θα οριστεί Υπεύθυνος/νη των Τμημάτων αυτών.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04-01, ΠΕ04-02, ΠΕ04-04, ΠΕ05, ΠΕ06,  ΠΕ10  που έχουν σωρευτικώς α) τα τυπικά προσόντα κατά κλάδο εκπαίδευσης, και β)  τα πρόσθετα προσόντα i) της συστηματικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης πρώην εξαρτημένων ατόμων και στην προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (δεν μοριοδοτούνται ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) και ii) της διδακτικής εμπειρίας στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ ή στην εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013)

Βρείτε το έγγραφο της Περιφέρειας ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: