Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

"Πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών & εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες"

Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά και για το σχολικό έτος 2015-2016 η υλοποίηση προγράμματος του Τμήματος Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με τίτλο:
"Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και Εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες για μαθητές και εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και Λυκείων"
Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα Πρώτων Βοηθειών, Πρόληψης Ατυχημάτων & Υγιεινής του Περιβάλλοντος. 
Οι παρεμβάσεις είναι δωρεάν και προαιρετικές για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθούν, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων. Η συνεργασία της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της Δ/νσης κρίνεται απαραίτητη.  
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε τμήματα μαθητών (μέγιστος αριθμός 20 μαθητές) της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και Α' & Β΄ τάξης Λυκείου. Η παρέμβαση θα γίνει από ομάδες επαγγελματιών υγείας (Γιατροί, Νοσηλευτές, Σαμαρείτες κ.λ.π.) και θα είναι διάρκειας  τεσσάρων 4 ωρών
Επισημαίνεται, επίσης, ότι για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους. 
Προτεραιότητα έχουν τα σχολεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και δεν έχουν υλοποιήσει το πρόγραμμα, εφόσον το επιθυμούν.
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, συμπληρώνοντας τη ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: