Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Ημερίδα Παιδιά, Έφηβοι, Νέοι σε Καιρούς Φτώχειας και Κρίσης

Έρευνες, Διαπιστώσεις, Παρεμβάσεις

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015  9:00π.μ. – 15:00μ.μ.

Αμφιθέατρο Μαρασλείου Διδασκαλείου
Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαρασλή 4, Αθήνα

http://dev.elpse.gr/img/anakoinoseis/95-imerida/afisa-imeridas.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια: