Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα Youth4Youth - Empowering Young People in Preventing Gender-based Violence through Peer Education

(Project No.: JUST/2010/DAP3/AG/1351)
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DAPHNE III της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: “Ενδυνάμωση Νέων Ατόμων στην Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Εκπαίδευσης” (με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε). Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη της έμφυλης βίας μεταξύ των εφήβων, παρέχοντάς τους έναν ασφαλή χώρο για τη διερεύνηση των στάσεών τους και της ανοχής τους απέναντι στη βία μέσα από την προσέγγιση της ισότητας και των δικαιωμάτων των δύο φύλων. Το Ε.Δ.κ.Β. διεξήγαγε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταξύ άλλων:
  • έρευνα για τις στάσεις των νέων (~700 μαθητές και μαθήτριες) απέναντι στην έμφυλη βία σε 4 Λύκεια της Αττικής κατά το σχολικό έτος 2011-2012 [δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ (στα Ελληνικά) και εδώ (στα Αγγλικά)]
  • εργαστήρια κατάρτισης εκπαιδευτικών με θέμα την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω υλοποίησης παρεμβάσεων πρωτογενούς πρόληψης της βίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
  • σειρά βιωματικών εργαστηρίων με μαθητές/-ριες μέσω της μεθόδου της αλληλοδιδακτικής σε 3 Λύκεια [δείτε τα αποτελέσματα εδώ (στα Αγγλικά)]
  • μαθητικές εκθέσεις για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες των μαθητών/-ριών με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και τη διάχυσή τους στις τοπικές εκπαιδευτικές κοινότητες (μαθητές/-ριες, εκπαιδευτικοί, γονείς).
Εκπαιδευτικό Υλικό 

European Commission
Justice
 
With financial support from the
DAPHNE III Programme of the European Union

Δεν υπάρχουν σχόλια: