Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Εγχειρίδιο Αγωγής Yγείας

ΜΑΤΙΝΑ ΣΤΑΠΠΑ-ΜΟΥΡΤΖΙΝΗ 
Βασικές αρχές - σχεδιασμός
Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ασχολούνται με το αντικείμενο της Αγωγής Υγείας. Το εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας οδηγός που παρέχει βασικά στοιχεία για τις Αρχές και τους Στόχους της Αγωγής Υγείας, για τη Διαθεματική Προσέγγιση της Αγωγής Υγείας, για το Σχεδιασμό ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας και για την Πρακτική Εφαρμογή του.
Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια: