Ψυχική υγεία

Πρόγραμμα ελέγχου των συγκρούσεων. "Εγώ" και "Εσύ", γινόμαστε "Εμείς".

Εγχειρίδιο για ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς που θέλουν να ενισχύσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών.
Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή pdf 

https://www.academia.edu/1105484/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B3%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CF%83%CF%8D_%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5_%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82

Δεν υπάρχουν σχόλια: