Υποστηρικτικό υλικό

http://www2.e-yliko.gr/htmls/efivia.aspx

«Ξέρω τι ζητάω»

εκπαιδευτικό υλικό για σχολικά προγράμματα πρόληψης 
στο πλαίσιο του EU-DAP 2

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Μελέτης για την πρόληψη της τοξικοεξάρτησης (Eu- Dap II), το Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ συμμετείχε στη δημιουργία δύο σημαντικών εγχειριδίων:

- Το πρωτοπόρο εκπαιδευτικό υλικό «Ξέρω τι ζητάω» (περιλαμβάνει Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Τετράδιο για τους μαθητές και κάρτες πληροφόρησης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες) 

- Ο οδηγός για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία «Η πρόληψη στα σχολεία ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ» όπου παρουσιάζονται Καλές πρακτικές και οδηγίες για την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία. 
  
«Ξέρω τι ζητάω»: Ένα αποτελεσματικό σχολικό πρόγραμμα πρόληψης
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δώδεκα συναντήσεων, που μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές γυμνασίου, από εκπαιδευτικούς που έχουν καταρτιστεί στα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά-βιωματικά σεμινάρια. Το πρόγραμμα «Ξέρω τι ζητάω» αποσκοπεί στην πρόληψη της χρήσης καπνού, ναρκωτικών και αλκοόλ. Σύμφωνα με την καινοτόμο ευρωπαϊκή μελέτη, η εφαρμογή του προγράμματος σε μαθητές μειώνει κατά 25-30% τις πιθανότητές τους, όσον αφορά στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της μελέτης πατήστε εδώ. Μπορείτε να το «κατεβάσετε» (download) σε μορφή .pdf 
«Ξέρω τι ζητάω»: Το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού 
Πρόκειται για ένα αναλυτικό εγχειρίδιο εφαρμογής του προγράμματος στους μαθητές που δίνεται στους εκπαιδευτικούς μετά τη σχετική εκπαίδευση.Δείτε εδώ ένα γενικό φυλλάδιο του προγράμματος «Ξέρω τι ζητάω», που περιγράφει σύντομα και συνοπτικά τους κυριότερους άξονες του προγράμματος. Μπορείτε να το «κατεβάσετε» (download) σε μορφή .pdf 
«Ξέρω τι ζητάω»Το «τετράδιο του μαθητή» 
Πρόκειται για ένα «τετράδιο» που διανέμεται στους μαθητές των τάξεων στις οποίες εφαρμόζεται το σχολικό πρόγραμμα πρόληψης. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν ατομικά και σε μικρές ομάδες κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος στην τάξη.Για να δείτε αναλυτικά το «τετράδιο του μαθητή» πατήστε εδώ. Μπορείτε να το «κατεβάσετε» (download) σε μορφή .pdf

Ο οδηγός για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία «Η πρόληψη στα σχολεία ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ»
Ο οδηγός αυτός έχει ως σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας που βασίζονται στην προσέγγιση του ολοκληρωμένου μοντέλου κοινωνικών επιρροών (CSI), επειδή όπως έχει αποδειχθεί, τα προγράμματα αυτά μπορούν να προλάβουν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους νέους. Είναι χωρισμένος σε πέντε μέρη, και στα παραρτήματα δίνονται εργαλεία εφαρμογής. Η εισαγωγή του οδηγού απευθύνεται σε όλους τους αναγνώστες και περιέχει μια επεξήγηση αρκετών επιστημονικών όρων όπως «καθολική πρόληψη» και «ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικών επιρροών» (comprehensive social influence programs). Το πρώτο κεφάλαιο απευθύνεται κυρίως στις εθνικές και τις τοπικές αρχές, που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τόσο το εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και τις στρατηγικές για τη δημόσια υγεία. Το δεύτερο κεφάλαιο απευθύνεται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και παρέχει οδηγίες για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων σε σχολικό επίπεδο. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στους εκπαιδευτικούς και παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική τάξη. Τα εργαλεία εφαρμογής στα παραρτήματα που βρίσκονται στο τέλος του οδηγού, λειτουργούν ως μέσα υποστήριξης και των τριών κεφαλαίων.

Για να τον δείτε αναλυτικά πατήστε 
εδώ. Μπορείτε να το «κατεβάσετε» (download) σε μορφή .pdf

«Ευρωπαϊκή μελέτη για την πρόληψη της εξάρτησης» EUropean Drug Addiction Prevention trial http://www.eudap.net 
Τα παραπάνω έντυπα εντάσσονται στις δράσεις υλοποίησης του έργου EU-DAP, την οποία έχει αναλάβει το Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ.
Για να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο αυτό, πατήστε εδώ.