Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Σεμινάριο με τίτλο: «Ζώντας Όλοι Μαζί» σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και τη UNICEF

 Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β & Δ΄ Αθήνας μέσω των υπευθύνων Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων αγωγής υγείας διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο: «Ζώντας Όλοι Μαζί» σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και τη UNICEF.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με εργαλεία ένταξης και διαπολιτισμικού διαλόγου. Επίσης, προτείνονται μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κατανόηση της προσφυγικής κρίσης.
 Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Δ΄ Αθήνας.
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί σε αίθουσα του British Council (δ/νση: Πλατεία Κολωνακίου 17, 1ος όροφος, τηλ.: 210 369 2333, 210 3692342), το Σάββατο 17 Μαρτίου, και ώρες 9:30-16:30,  με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 30 (15 εκπαιδευτικοί από κάθε Δ/νση).
Με την ολοκλήρωση  του σεμιναρίου θα δοθεί το εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση συμμετοχής.
Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Επιλογής Εκπαιδευτικών

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στo σεμινάριo (μόνο ηλεκτρονικά) συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα πατώντας (ctrl+click) πάνω στον ενεργό σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmj1eiYX6vpOrKqbjo3LvRYevnv7FHKNpZ-xNfECLNLAm_WQ/viewform

 Τα κριτήρια επιλογής των επιμορφούμενων  είναι:
α) η υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18.
β) η σειρά προτεραιότητας  με βάση τη χρονοσήμανση της αίτησής τους.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν θα ειδοποιηθούν μέσω  της ιστοσελίδας της Β΄ Διεύθυνσης για την επιλογή τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: