Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Eπικαιροποιημένο Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα (OAΣΠ)

Βρείτε εδώ το επικαιροποιημένο Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα του ΟΑΣΠ

https://app.luminpdf.com/viewer/RM92EaoxKXXBsr2hZ

Δεν υπάρχουν σχόλια: