Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Υλοποίηση παρεμβάσεων στα σχολεία της ΔΔΕ Β΄Αθήνας σε θεματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής και σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας


Το Τμήμα Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Β’ Αθήνας, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 10-10-2016/Φ20.1/166857/Δ2 έγκριση του ΥΠΠΕΘ,  προτίθεται να υλοποιήσει στα σχολεία της οικείας Διεύθυνσης, διαμέσου της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
1. Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και  σεξουαλικής αγωγής από εξειδικευμένη σύμβουλο-μαία του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου (ΠΓΝ – Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου».
Οι στόχοι των παρεμβάσεων αυτών είναι:
1.     Η προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων δεδομένου ότι η ενημέρωση και συμβουλευτική για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία αποτελεί θεματικό πεδίο εξειδικευμένης δημόσιας πολιτικής για την ισότητα των φύλων.
2.     Η προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας μέσω της υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών της ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας των μαθητών και μαθητριών
Η ενημέρωση -ευαισθητοποίηση  θα περιλαμβάνει τις εξής  θεματικές:
  • Ενημέρωση των εφήβων και εξοικείωση με το σώμα τους
  • Ωρίμανση της προσωπικότητας των εφήβων
  • Ο ρόλος του έφηβου και της έφηβης και η καλή μεταξύ τους επικοινωνία
  • Οικογενειακός προγραμματισμός
  • Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα /Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
  • Αγωγή Υγείας
2. «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Μαθητών/τριών σε θέματα Ενδοοικογενειακής  Βίας» από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Συμβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ, με τις εξής θεματικές:
·  «Ευαισθητοποίηση μαθητών/μαθητριών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Αναπαραγωγικής και Σεξουαλικής Υγείας»
·«Ευαισθητοποίηση μαθητών/μαθητριών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας».

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω παρουσιάσεις:
-Ευαισθητοποίηση σε εκπαιδευτικούς με τίτλο : «Η Έκθεση των παιδιών σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας: ευαισθητοποίηση καθηγητών και βελτίωση της απόκρισης της κοινότητας».
- Ευαισθητοποίηση σε μαθητές λυκείου με τίτλο «Βία στις ερωτικές σχέσεις των νέων».
- Ευαισθητοποίηση σε γονείς «Η Έκθεση των παιδιών σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας».

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα απευθύνονται κατά περίπτωση σε τρεις ομάδες στόχου ξεχωριστά, τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες και δύνανται να αποτελούν μέρος προγράμματος Αγωγής Υγείας σχετικής θεματολογίας.

Η έγκριση δίνεται για το σχολικό έτος 2016-2017.

Το πρόγραμμα των παρεμβάσεων είναι προαιρετικό και δωρεάν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου, από το ΥΠΠΕΘ υλικού.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εmail) στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο παρόν έγγραφο. Θα δοθεί προτεραιότητα στα σχολεία που θα υλοποιήσουν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σχετικής θεματολογίας κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: