Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Παράταση προθεσμίας και διευκρινίσεις σχετικά με την Εγκύκλιο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σε συνέχεια της με Αρ. Πρωτ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016/ΥΠΠΕΘ εγκυκλίου Σχολικών Δραστηριοτήτων σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων έως τις 25-11-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: