Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Εγκριση συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων με το Περιφερειακο Νοσοκομείο-Μαιευτήριο "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" και το Γραφείο Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Β' Αθήνας για το σχολικό έτος 2016-2017


Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου  30-09-2016/Φ20.1/161087/Δ2 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, η συνεργασία της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και με το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»,  προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις σε σχολεία αρμοδιότητας της ανωτέρω Διεύθυνσης.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου και θα πραγματοποιηθούν σε μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου στις έξης θεματικές:
1.     Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
2.     Ενδοοικογενειακή βία

Η έγκριση δίνεται για το σχολικό έτος 2016-2017.
Το πρόγραμμα των παρεμβάσεων είναι προαιρετικό και δωρεάν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.

Επίσης κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου, από το ΥΠΠΕΘ υλικού.


Τα σχολεία που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο ιστολόγιο. Θα δοθεί προτεραιότητα στα σχολεία που θα υλοποιήσουν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σχετικής θεματολογίας.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: