Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

«H Αγωγή για το περιβάλλον και την υγεία, μέσα από τα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων»


 Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και  Αγωγής Υγείας διοργανώνει Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο  :

«H Αγωγή για το περιβάλλον και την υγεία,
μέσα από τα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Στόχος της Ημερίδας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το Θεσμικό Πλαίσιο, τον τρόπο υλοποίησης, τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στις συνεργασίες με τις δομές και τους φορείς, οι οποίοι υποβοηθούν το έργο των εκπαιδευτικών σε σχέση με την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Η Ημερίδα  απευθύνεται σε όλους τους Εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, με προτεραιότητα στους Εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και  Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2016-17.

Η Ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη, 01-11-2016 και ώρες 15.45-20.30,
στο 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, Ιωαννίνων και Κιθαιρώνος 2, τηλέφωνο σχολείου : 2106832626
Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνον στην ηλεκτρονική φόρμα
 έως και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στην Ημερίδα, μέσω των blog της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας και στα προσωπικά τους e-mails.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν άμεσα με τις Υπεύθυνες Π.Ε. και Α.Υ, έτσι ώστε να καλυφθούν οι κενούμενες θέσεις από αναπληρωματικούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: