Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016-2017

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Erasmus+, eTwinning κ.ά.)

για το σχολικό έτος 2016-2017
 
(Απόσπασμα από την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1.3. Δαπάνες υλοποίησης.  Για το σχολικό έτος (2016-2017) δεν προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες εκπαιδευτικών.
1.4. Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – συμμετοχή των Εκπαιδευτικών Για τη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση η διάρκεια ενός προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων ορίζεται ότι είναι τουλάχιστον 5 μήνες.
Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Εξαιρούνται οι μαθητές των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α’ ΕΠΑΛ. Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιούνται, όπως και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εντός του ωρολογίου προγράμματος με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Επισημαίνεται ότι για όλα τα προγράμματα της παρούσας εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου.
Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2016, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Εγκύκλιος Παράρτημα 1 Σχέδιο Υποβολής 2016-2017 (word)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου που θα πρέπει να καταθέσετε δείτε παρακάτω...


(Η συμπλήρωση του σχεδίου υποβολής βιβλιογραφικά στηρίζεται στο Εγχειρίδιο «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – Βασικές Αρχές, Σχεδιασμός προγράμματος» Μ. Στάππα - Μουρτζίνη, ΥΠΕΠΘ (http://www.pi-schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf)

Παραθέτουμε στη συνέχεια συμπληρωματικά, επικουρικά ως προς τη συμπλήρωση του σχεδίου υποβολής, στοιχεία που μπορείτε, προεραιτικά, να χρησιμοποιήσετε, στο έντυπο σας.

1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Στόχοι της UNESCO για τη Bιώσιμη Ανάπτυξη
 
Επίκαιρο θέμα για τη σχολική χρονιά 2016-2017: Νοιάζομαι για το Περιβάλλον, φροντίζω την Υγεία μου, προωθώ τον Πολιτισμό.
Το τρίπτυχο Επιβίωση, Ευημερία, Μετασχηματισμός καθοδηγεί την ατζέντα 20130 για την Αειφόρο Ανάπτυξη στον τομέα της υγείας. 

Δείτε εδώ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πεδίο Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ

Στην Παιδαγωγική διαδικασία, στο πεδίο «Υποθέματα», αν για παράδειγμα ασχολείστε με το θέμα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ενδεικτικά μπορείτε να βάλετε : εγώ και ο εαυτός μου, εγώ και οι άλλοι, θετικά συναισθήματα, αρνητικά συναισθήματα, αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου, διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου κ.λπ, Αν ασχολείστε με το θέμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ : Βασικές θρεπτικές ουσίες και προέλευσή τους, προέλευση των τροφών και θρεπτική τους αξία, επιπτώσεις του τρόπου διατροφής στην υγεία, τροφές του σήμερα-τροφές του παρελθόντος, θρησκεία και διατροφικές συνήθειες, μεταλλαγμένα προϊόντα-τυποποιημένα προϊόντα, το οικονομικό κόστος της διατροφής σήμερα, πολιτική και διατροφή, οικονομία και διατροφή, διαφήμιση και διατροφή.
Πεδίο  Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στο πεδίο των παιδαγωγικών στόχων, καλό είναι να βάλετε τους πιο βασικούς και εύκολα επιτεύξιμους στόχους, τους οποίους μπορείτε να αξιολογήσετε στο τέλος.
[[Π.χ. ...
Γνωστικοί στόχοι

1.     Να εξερευνήσουν οι μαθητές την έννοια “υγεία” και τους ορισμούς της

2.     Να κατανοήσουν την επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων ή/και συμπεριφορών στην υγεία

3.     Να μάθουν για την αγωγή και την προαγωγή της υγείας

4.     Να γνωρίσουν φορείς και τις δυνατότητες συνεργασίας μαζί τους (π.χ. Κέντρα πρόληψης, ΙΥΠ)

5.     Να μάθουν να αναζητούν πληροφορίες

6.     Να μάθουν να διερευνούν

7.     Να προβληματιστούν με τις συνέπειες μη υγειών επιλογών

8.     Να χρησιμοποιήσουν τις πηγές για την άντληση γνώσεων και πληροφοριών

9.     Να εξασκηθούν στην εκτέλεση εργασίας σύμφωνα με οδηγίες

10. Να εξοικειωθούν με την επιστημονική μεθοδολογία και την χρήση των ΤΠΕΣυναισθηματικοί στόχοι

1.     Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα αγωγής υγείας

2.     Να μάθουν να σέβονται τις απόψεις των άλλων

3.     Να αγαπήσουν και να φροντίσουν τον εαυτό τους

4.     Να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν τη δυνατότητα του καθένα να έχει διαφορετική άποψη

5.     Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης

6.     Να αναπτύξουν τη αυτοεκτίμηση τους

7.     Να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες  

8.     Να εξασκηθούν στην ενεργή ακρόαση

9.     Να εξασκηθούν στη λήψη των αποφάσεωνΨυχοκινητικοί στόχοι για τους μαθητές

1.     Δημιουργία ομάδας /δέσιμο ομάδας,

2.     Συλλογή από τους συμμετέχοντες, ανάλυση, επεξεργασία πληροφοριών

3.     Ανάπτυξη υγειών στάσεων & συμπεριφορών σχετικά με το θέμα υπό πραγμάτευση

4.     Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

5.     Ανακάλυψη κλίσεων και ενδιαφερόντων

6.     Ενημέρωση για τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την ομάδα,

7.     Κατανόηση εννοιών & όρων

8.     Αναγνώριση των παραγόντων που παρεμβαίνουν στις αποφάσεις μας]]]
 
Πεδίο Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ)
Σαν μεθοδολογία υλοποίησης, αναφέρετε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε, όπως :

·       project

·       συστημική μέθοδος

·       μέθοδος επίλυσης προβλήματος

(οι τεχνικές μπορούν να αναφερθούν, αλλά δεν είναι απαραίτητο), κ.λπ.
Μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα μία ή περισσότερες στρατηγικές - μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε επιμέρους στόχο, στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών: 


 •      

   Πεδίο Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ)
       


  ·     Στις συνεργασίες με διάφορους φορείς μπορείτε να αναφέρετε:
       Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Σχολές και Τμήματα) κ.λπ. 
       Δημόσιους φορείς υγείας (συγκεκριμένα)
        Δήμους (συγκεκριμένα)
  Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους φορείς με τους οποίους μπορείτε να συνεργαστείτε:
  • -[ΑΡΓΩ, ΙΡΙΔΑ, ΠΡΟΝΟΗ]
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  • 18 ΑΝΩ

  Πεδίο ΣΤ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

  Πεδίο Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  Στο πεδίο Ζ μπορείτε να αναφερθείτε στους τρόπους με τους οποίους θα γνωστοποιήσετε στο σχολείο σας αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα (γονείς, άλλα σχολεία, κατοικους της περιοχής σας) για τα αποτελέσματα του προγράμματός σας. (π.χ. έκδοση και διανομή εντύπου, δημιουργία διαφημηστικού σποτ, διοργάνωση εκδήλωσης, κ.α)
  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
       1.    Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προγραμμάτων 11-11-2016
     
    2.    Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της κάθε Σχολικής Μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα του κάθε προγράμματος στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του Σχολείου, σύμφωνα με το σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση των Προγραμμάτων).
       
  Αν χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά (210 63 99 597, ή 697 435 96 54 ). Επίσης είμαστε στη διάθεσή σας, εφόσον το επιθυμείτε, να σας συναντήσουμε ή στο χώρο του σχολείου σας ή στο γραφείο του Τμήματος Αγωγής Υγείας, Έλλης 3 Χαλάνδρι.
  Με την έγκριση των προγραμμάτων και ανάλογα με τα θέματα που θα έχετε επιλέξει, θα ακολουθήσουν κύκλοι σεμιναρίων ανά περιοχές, με προτεραιότητα για τους συναδέλφους που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. 

  Τέλος, στο Τμήμα Αγωγής Υγείας υπάρχει στη διάθεσή σας ευρείας γκάμας εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των προγραμμάτων σας. 
    
    Μπορείτε ακόμα να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – Βασικές Αρχές, Σχεδιασμός προγράμματος» Μ. Στάππα - Μουρτζίνη, ΥΠΕΠΘ (http://www.pi-schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf)

  Δεν υπάρχουν σχόλια: