Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δ.Ε. με στόχο τη γνωριμία τους με το εκπαιδευτικό υλικό Αγωγής Υγείας "Στηρίζομαι στα πόδια μου", 30 Σεπτεμβρίου, 1 & 2 Οκτωβρίου 2016

To Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δ.Ε.  Β’ Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Αργώ», προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάριο που απευθύνεται σε παιδαγωγούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη γνωριμία τους με το εκπαιδευτικό υλικό «Στηρίζομαι στα πόδια μου» και την αξιοποίησή του ως μια θετική προσέγγιση στην προαγωγή της προστασίας του εφήβου.   
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, 1 και 2 Οκτωβρίου 2016 και θα έχει συνολική διάρκεια 17 ώρες. (Παρασκευή 16:00-21:00, Σάββατο 10:00-16:00 και Κυριακή 9:00-15:00), στο χώρο του «ΑΡΓΩ», Εθν. Αντίστασης 52, 155 62 Χολαργός). 
Το υλικό «Στηρίζομαι στα πόδια μου» απευθύνεται σε μαθητές-εφήβους με στόχο την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης τους. Αναλύει θέματα όπως οι σχέσεις, η διαφορετικότητα, τα φύλα και ο εκφοβισμός. Προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή προγράμματος αγωγής υγείας. Περιλαμβάνει δραστηριότητες ενεργητικής και εμπειρικής μάθησης οι οποίες ενισχύουν το παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται καλύτερα τις δυσκολίες τους, να συνεργάζονται και να νιώθουν αλληλεγγύη  μέσα στην τάξη.   
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου αφορά :

*  Βιωματική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στις δραστηριότητες του υλικού.

*   Θεωρητικές κατευθύνσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της πρόληψης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας. Επίσης θα γίνει ενημέρωση για το Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αργώ», τις δράσεις του και για τις δυνατότητες συνεργασίας με τα σχολεία της Διεύθυνσής μας.   

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα ακολουθήσουν τρεις συναντήσεις εποπτείας και συζήτησης περιστατικών. Οι τρεις πρώτες συναντήσεις για το σχολικό έτος 2016-2017 έχουν οριστεί ως εξής: Τρίτη 4 Οκτωβρίου, Τρίτη 8 Νοεμβρίου και  Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρες 18:00-20:30.

Υπεύθυνη Συντονισμού Σεμιναρίου :  Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου Β.Α., Μ.Α. Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: