Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, αναπαραγωγικής υγείας και υγιεινής σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης των Δήμων Ν.Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής για το σχολικό έτος 2016-2017


Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Β' Αθήνας σε συνεργασία με τη Μονάδα Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. Ν.Ιωνίας, προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα πρόληψης σε μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων των Δήμων Ν.Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής, σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, αναπαραγωγικής υγείας και υγιεινής κατά το σχολικό έτος 2016-2017, μετά την με αρ. πρωτ.Φ20.1/94233/Δ2/08-06-2016 έγκριση του ΥΠΠΕΘ.
Οι ενημερωτικές παρεμβάσεις, διάρκειας μίας διδακτικής ώρας ανά τμήμα, έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών στα ως άνω θέματα και θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
1. έμμηνος ρύση-υγιεινή (σε μαθητές/τριες της Α΄τάξης του Γυμνασίου),
2. σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (σε μαθητές/τριες της Γ΄τάξης του Γυμνασίου)
3. διαφυλικές σχέσεις και αναπαραγωγική υγεία (σε μαθητές/τριες της Γ΄τάξης του Λυκείου).
4. σύλληψη-αντισύλληψη (σε μαθητές/τριες της Β΄τάξης του Λυκείου).

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι της Μονάδας Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. Ν.Ιωνίας που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος είναι οι κυρίες:
1.  Νικολοπούλου  Βασιλεία (ΤΕ Μαιευτικής)
2.  Σεχίδου Άννα (ΤΕ Μαιευτικής)
Το πρόγραμμα των δράσεων είναι προαιρετικό και δωρεάν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου, από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: