Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο εκπαιδευτικό υλικό «Στηρίζομαι στα πόδια μου»

       Το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δ.Ε.  Β’ Αθήνας, σε συνεργασία με το «Αργώ», πραγματοποιεί σεμινάριο που απευθύνεται σε παιδαγωγούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη γνωριμία τους με το εκπαιδευτικό υλικό «Στηρίζομαι στα πόδια μου» και την αξιοποίησή του ως μια θετική προσέγγιση στην προαγωγή της προστασίας του εφήβου.  Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις 23, 24 και 25, Οκτωβρίου 2015 και θα έχει διάρκεια συνολικά 17 ώρες. (Παρασκευή 16:00-21:00,Σάββατο 10:00-16:00 και Κυριακή 9:00-15:00, στο χώρο του «ΑΡΓΩ», Εθν. Αντίστασης 52, 155 62 Χολαργός).
Το υλικό «Στηρίζομαι στα πόδια μου» απευθύνεται σε μαθητές-εφήβους με στόχο την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης & αυτοπεποίθησης τους. Αναλύει θέματα όπως οι σχέσεις, η διαφορετικότητα, τα φύλα και ο εκφοβισμός. Προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή προγράμματος αγωγής υγείας. Περιλαμβάνει δραστηριότητες ενεργητικής και εμπειρικής μάθησης οι οποίες ενισχύουν το παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται καλύτερα τις δυσκολίες τους, να συνεργάζονται και να νιώθουν αλληλεγγύη  μέσα στην τάξη.  Το πρόγραμμα αφορά :
1. Βιωματική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στις δραστηριότητες του υλικού.
2. Θεωρητικές κατευθύνσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της πρόληψης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Υπεύθυνη Συντονισμού Σεμιναρίου :  Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου Β.Α., Μ.Α. Συμβουλευτική Ψυχολόγος
Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: