Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Επικαιροποιημένο Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Το Τμήμα Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Ο.Α.Σ.Π. / Τμήμα Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης  που έχει ως στόχο την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές σας ενημερώνει ότι :
α. ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς 2015-2016 επικαιροποιήθηκε το "Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες". Το Μνημόνιο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα, και θα το βρείτε και στα ακόλουθα link: (http://www.oasp.gr/node/2918, http://www.oasp.gr/inform/teachers).

Όπως ήδη γνωρίζετε το 2012 ο Ο.Α.Σ.Π. δημιούργησε το πρώτο πρότυπο «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες - 2012», το οποίο στάλθηκε μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα σχολεία της χώρας (έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. Αρ. Πρωτ. οικ. 1610/6-9-2012). Στόχος του μνημονίου είναι να υπάρχει ένα πρότυπο σχέδιο πάνω στο οποίο να μπορούν να βασιστούν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας για να υλοποιήσουν της απαραίτητες ενέργειες πρόληψης για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στο σχολείο τους (Σύνταξη Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας κ.λπ.).


β. δημιουργήθηκε νέο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Π. www.oasp.gr στους ακόλουθους συνδέσμους:

- Αφίσα «Προετοιμάσου από Τώρα για το Σεισμό»: http://www.oasp.gr/node/2940

- Έντυπο «Οδηγίες Προστασίας – Μετασεισμική περίοδος»: http://www.oasp.gr/node/2686

- Έντυπο «Οδηγίες Προστασίας για Άτομα με Κινητική Αναπηρία»: http://www.oasp.gr/node/3200

- Έντυπο «Οδηγίες Προστασίας για υποστήριξη της αυτενέργειας ατόμων με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες»: http://www.oasp.gr/node/3083

Δεν υπάρχουν σχόλια: