Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Επιμορφωτικό σεμινάριο στο Εκπαιδευτικό Υλικό του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγωγής Υγείας «Στηρίζομαι στα πόδια μου», στις 15, 16 και 17, Μαΐου 2015


Το Τμήμα  Αγωγής Υγείας και το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας-Υγιών Σχολείων «Δικτυώσου στη ζωή! Ψάξε, μάθε, ζήσε!» της Διεύθυνσης Δ.Ε.  Β’ Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης  Εξαρτήσεων & Προαγωγής  Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ» των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Χολαργού-Παπάγου πραγματοποιούν σεμινάριο που απευθύνεται σε παιδαγωγούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη γνωριμία τους με το εκπαιδευτικό υλικό «Στηρίζομαι στα πόδια μου» και την αξιοποίησή του ως μια θετική προσέγγιση στην προαγωγή της προστασίας του εφήβου.  Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις 15, 16 και 17, Μαΐου 2015 και θα έχει συνολική διάρκεια 20 διδακτικές ώρες. (Παρασκευή 16:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00 και Κυριακή 10:00-16:00, στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΓΩ» (Εθν. Αντίστασης 52, 155 62 Χολαργός). (έγγραφο Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας 7074/Φ22.6/3-4-2015).

Το υλικό «Στηρίζομαι στα πόδια μου» απευθύνεται σε μαθητές-εφήβους με στόχο την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης & αυτοπεποίθησης τους. Αναλύει θέματα όπως οι σχέσεις, η διαφορετικότητα, τα φύλα και ο εκφοβισμός. Προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή προγράμματος αγωγής υγείας. Περιλαμβάνει δραστηριότητες ενεργητικής και εμπειρικής μάθησης οι οποίες ενισχύουν το παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται καλύτερα τις δυσκολίες τους, να συνεργάζονται και να νιώθουν αλληλεγγύη  μέσα στην τάξη.  Το πρόγραμμα αφορά :
  • Βιωματική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στις δραστηριότητες του υλικού.·
  • Θεωρητικές κατευθύνσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της πρόληψης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας. Ενημέρωση για το «Αργώ», τις δράσεις του και για τις μεταξύ μας δυνατότητες συνεργασίας.   
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, (κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό, (εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις), με τη δέσμευση ότι θα παρακολουθήσουν το σύνολο των ωρών της εκπαίδευσης και θα εφαρμόσουν το παραπάνω πρόγραμμα κατά το επόμενο σχολικό έτος.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: