Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Πίνακας συμμετεχόντων

στο σεμινάριο με θέμα : "Εκφάνσεις της βίας στο σχολικό περιβάλλον: θεωρητικές & βιωματικές προσεγγίσεις, πρακτικές αντιμετώπισης", που διοργανώνεται στο πλασίο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius Regio, την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, και ώρες 12:00-18:40, στο 5ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: