Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ορισμός Συντονιστών για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Σχολείο» ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑττικήςΣας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας κάθε Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. ορίζονται ως υπεύθυνοι συντονισμού της υλοποίησης των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου.
 Υπενθυμίζουμε επίσης το με αρ. πρωτ.: 20389/Φ22.6/18-09-14 έγγραφο του Τμήματος Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας σύμφωνα με το οποίο καλούνται τα σχολεία της Διεύθυνσης που επιθυμούν να υλοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο», (σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 145324/Γ7/12-09-2014 έγγραφο της ΣΕΠΕΔ), να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας για την αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων και τη διοργάνωση των εν λόγω δράσεων.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: