Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων για το ΑIDS

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για το AIDS στους μαθητές των Λυκείων της χώρας στο πλαίσιο του "Κοινωνικού σχολείου", από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.), για το σχολικό έτος 2014-2015
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕΠΕΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια: