Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Έγκριση Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας με τη μέθοδο Βιωματικής Μάθησης από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

 Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η διεξαγωγή του προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας με τη μέθοδο της Βιωματικής Μάθησης σε μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας, που προτίθεται να παραγματοποιήσει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Κατά την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο: "Γερά Δόντια... Καλύτερη Υγεία", το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας.
Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2014-2015.
Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Δ/νσεων και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210 3813380 και 210 3303721
 Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 170923/Γ7/21-10-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: