Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο»

Σας υπενθυμίζουμε Έγγραφο του Τμήματος Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας σύμφωνα με το οποίο καλούνται τα σχολεία της Διεύθυνσης που επιθυμούν να υλοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του Προγράμματος "Κοινωνικό Σχολείο" (αρ. πρ.145324/Γ7/12-09-2014 Έγγραφο της ΣΕΠΕΔ), να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας για την αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων και τη διοργάνωση των εν λόγω δράσεων.
Οι σχολικές μονάδες που προτίθενται να υλοποιήσουν ή έχουν υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος παρακαλούνται
1. να το δηλώσουν με μέηλ στην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας
2. να συμπληρώσουν  ηλεκτρονικά τη φόρμα:  
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: