Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων για τη Διακοπή Καπνίσματος και την Προαγωγή της Υγείας στους μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας, στο πλαίσιο του "Κοινωνικού Σχολείου"

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη Διακοπή του Καπνίσματος και την Προαγωγή της Υγείας στους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος του "Κοινωνικού Σχολείου", από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210-7487723.
Η έγκριση δίδεται για το Σχολικό Έτος 2014-2015.
Το πρόγραμμα των παρεμβάσεων είναι προεραιτικό και δωρεάν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/ντριες των σχολικών μονάδων.
Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών,ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμμένου από το Υπουργείο Παιδείας υλικού.
Η συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας & Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων κρίνεται απαραίτητη.
Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 177130/Γ7/03-11-14

Δεν υπάρχουν σχόλια: