Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σχολικού έτους 2014-2015

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2014-2015 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ Φ22.6/24006/31-10-14.
Απόφαση έγκρισης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σχολικού έτους 2014-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: