Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Οδηγίες προς ..."ναυτιλομένους" για τη συμπλήρωση Σχεδίου Υποβολής Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όσοι από σας αποφασίσετε να αναλάβετε την υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 167127/Γ7/15-10-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση των Προγραμμάτων, θα βρείτε εδώ κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του σχεδίου υποβολής.

1η σελίδα του Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος (σελίδα 15 της εγκυκλίου): σημειώνετε  τον ΙΔΙΟ αριθμό πρωτοκόλου που αναγράφεται και στο διαβιβαστικό που θα απευθύνετε προς τη Δ/νση β/βάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας.

Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας αναφέρεται στο Παράρτημα 3 στις σελίδες 22 & 23. Στο σχέδιο υποβολής συμπληρώνετε την πλησιέστερη προς το θέμα που προτίθεστε να πραγματευτείτε.

2η σελίδα του Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος (σελίδα 16 της εγκυκλίου): Ο/η συντονιστής/ίστρια της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος, που στην εγκύκλιο αναφέρεται ως αναλαμβάνων, είναι ΕΝΑΣ
Μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα μόνος/-η του/της ή με τη βοήθεια παιδαγωγικής ομάδας. Στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν από ένας έως τρεις εκπαιδευτικοί. 

Το πεδίο ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ συμπληρώνεται μόνο εάν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο (2 ώρες συνολικά ανά πρόγραμμα, και έως δύο 2 ώρες ανά εκπαιδευτικό - π.χ. σε ένα πρόγραμμα με τρεις συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν συμπλήρωση 1 ώρας οι δύο από τους τρεις ή 2 ώρες ο ένας εξ αυτών)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το τρέχον σχολικό έτος προβλέπεται αποζημίωση για τις υπερωρίες μόνο των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.
Στο πεδίο "Σχετική επιμόρφωση" αναφέρεται μόνον ο φορέας επιμόρφωσης (ΜΚΟ, Διευθύνσεις εκπαίδευσης, ΑΕΙ-ΤΕΙ, κλπ) Δεν αναγράφονται άλλα πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικοί τίτλοι σπουδών.

ΜΑΘΗΤΕΣ: Δεν αναφέρεται στην εγκύκλιο κατώτατο όριο αριθμού μαθητών. Συνιστάται η ομάδα να αποτελείται από 15 τουλάχιστον μαθητές, που, εφόσον δεν υπάρξουν διαρροές, θεωρείται ένας ιδανικός αριθμός για την υλοποίηση ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας.

Στα πεδία "ημέρα" και "ώρα" συνάντησης της ομάδας, μπορούν να αναγραφούν μία ή δύο μέρες, με την προϋπόθεση οι συναντήσεις της ομάδας Αγωγής Υγείας να διαρκούν δύο πλήρεις διδακτικές ώρες (σαρανταπέντε λεπτών εκάστη) και να είναι εκτός του ωρολογίου προγράμματος.

3η σελίδα του Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος (σελίδα 17 της εγκυκλίου):  : Στην Παιδαγωγική διαδικασία, στο πεδίο «Υποθέματα», αν για παράδειγμα ασχολείστε με το θέμα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ενδεικτικά μπορείτε να βάλετε : εγώ και ο εαυτός μου, εγώ και οι άλλοι, θετικά συναισθήματα, αρνητικά συναισθήματα, αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου, διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου κ.λπ, Αν ασχολείστε με το θέμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ : Βασικές θρεπτικές ουσίες και προέλευσή τους, προέλευση των τροφών και θρεπτική τους αξία, επιπτώσεις του τρόπου διατροφής στην υγεία, τροφές του σήμερα-τροφές του παρελθόντος, θρησκεία και διατροφικές συνήθειες, μεταλλαγμένα προϊόντα-τυποποιημένα προϊόντα, το οικονομικό κόστος της διατροφής σήμερα, πολιτική και διατροφή, οικονομία και διατροφή, διαφήμιση και διατροφή.
Στο πεδίο των παιδαγωγικών στόχων, καλό είναι να βάλετε τους πιο βασικούς και εύκολα επιτεύξιμους στόχους, τους οποίους μπορείτε να αξιολογήσετε στο τέλος.
Σαν μεθοδολογία υλοποίησης, αναφέρετε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε, όπως :
·       project
·       συστημική μέθοδος
·       μέθοδος επίλυσης προβλήματος
(οι τεχνικές μπορούν να αναφερθούν, αλλά δεν είναι απαραίτητο), κ.λπ.
Στις συνεργασίες με διάφορους φορείς, μπορείτε να αναφέρετε :
·       Μη κυβερνητικές οργανώσεις
·       Δήμους (συγκεκριμένα)
·       Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Σχολές και Τμήματα) κ.λπ.
Στα «Πεδία Σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών», μπορείτε να αναφέρετε τους τίτλους των κεφαλαίων των μαθημάτων τα οποία έχουν σχέση με τα υποθέματά σας.

4η σελίδα του Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος (σελίδα 18 της εγκυκλίου):  Στο πεδίο «Καταγράψτε συνοπτικά τη χρονική εξέλιξη του προγράμματός σας», αναφέρετε συνοπτικά τι θα κάνετε τον πρώτο μήνα, το δεύτερο, κ.λπ. Δεν χωρίζετε το θέμα σας σε κεφάλαια μελέτης και δεν τα γράφετε ένα-ένα. Εδώ ακολουθείτε ένα προτεινόμενο σχέδιο υλοποίησης προγράμματος, το οποίο τροποποιείτε και διαμορφώνετε σύμφωνα με τα δεδομένα και τις δυνατότητες της ομάδας σας κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
1.    Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προγραμμάτων 24-10-2014
2.    Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των αξόνων του Κοινωνικού Σχολείου, θα κατατίθενται στον αντίστοιχο Υπεύθυνο.
3.    Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της κάθε Σχολικής Μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα του κάθε προγράμματος στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του Σχολείου, σύμφωνα με το σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 167127/Γ7/15-10-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση των Προγραμμάτων).
  Αν χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλεφωνικά (210 63 99 597, ή 6974359654 ). Επίσης είμαι στη διάθεσή σας, εφόσον το επιθυμείτε, να σας συναντήσω ή στο χώρο του σχολείου σας ή στο γραφείο του Τμήματος Αγωγής Υγείας, Έλλης 3 Χαλάνδρι.
  Με την έγκριση των προγραμμάτων και ανάλογα με τα θέματα που θα έχετε επιλέξει, θα ακολουθήσουν κύκλοι σεμιναρίων ανά περιοχές. 
   Τέλος, στο Τμήμα Αγωγής Υγείας υπάρχει στη διάθεσή σας πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των προγραμμάτων σας. 
  
  Μπορείτε ακόμα να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – Βασικές Αρχές, Σχεδιασμός προγράμματος» Μ. Στάππα - Μουρτζίνη, ΥΠΕΠΘ (http://www.pi-schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: