Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα βρείτε εδώ μία φόρμα υποβολής προγράμματος Αγωγής Υγείας, η οποία βασίζεται στο
στο ενδεικτικό σχέδιο υποβολής προγράμματος της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ.

Η φόρμα αυτή δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση, κυρίως, συναδέλφων που θα αναλάβουν για πρώτη φορά την υλοποίηση Προγράμματος Αγωγής Υγείας, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση των αιτήσεων σας από το Τμήμα Αγωγής Υγείας, μιας και ο χρόνος τόσο για την υποβολή όσο και για την έγκριση των προγραμμάτων είναι σημαντικά περιορισμένος. 

Προσοχή!!! Αυτή η φόρμα δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το έντυπο που θα πρέπει να πρωτοκολλήσετε και να καταθέσετε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, έως τις 24 Οκτωβρίου 2014. Μπορείτε όμως να τη χρησιμοποιήσετε ως μπούσουλα για τη συμπλήρωση του εντύπου.

ΦΟΡΜΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου που θα πρέπει να καταθέσετε.

Τα πεδία Α, Β, Γ, Δ, είναι συμπληρωμένα στη φόρμα και μπορείτε να κρατήσετε το περιεχόμενο ως έχει και στο έντυπο σχέδιο.  
(Η συμπλήρωση τους βιβλιογραφικά στηρίζεται στο Εγχειρίδιο «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – Βασικές Αρχές, Σχεδιασμός προγράμματος» Μ. Στάππα - Μουρτζίνη, ΥΠΕΠΘ (http://www.pi-schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf)

Παραθέτουμε στη συνέχεια συμπληρωματικά, επικουρικά ως προς τη συμπλήρωση του σχεδίου υποβολής, στοιχεία που μπορείτε, προεραιτικά, να χρησιμοποιήσετε, στο έντυπο.

1. ΑΝ ΕΝΑΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" , μπορείτε να το αναφέρετε , στο πεδίο "Θεματολογία" (1η σελίδα εντύπου υποβολής)


 • 2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - (Πεδίο Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ)

  Στην Παιδαγωγική διαδικασία, στο πεδίο «Υποθέματα», αν για παράδειγμα ασχολείστε με το θέμα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ενδεικτικά μπορείτε να βάλετε : εγώ και ο εαυτός μου, εγώ και οι άλλοι, θετικά συναισθήματα, αρνητικά συναισθήματα, αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου, διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου κ.λπ, Αν ασχολείστε με το θέμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ : Βασικές θρεπτικές ουσίες και προέλευσή τους, προέλευση των τροφών και θρεπτική τους αξία, επιπτώσεις του τρόπου διατροφής στην υγεία, τροφές του σήμερα-τροφές του παρελθόντος, θρησκεία και διατροφικές συνήθειες, μεταλλαγμένα προϊόντα-τυποποιημένα προϊόντα, το οικονομικό κόστος της διατροφής σήμερα, πολιτική και διατροφή, οικονομία και διατροφή, διαφήμιση και διατροφή.
  3. Πεδίο Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
  Στο πεδίο των παιδαγωγικών στόχων, καλό είναι να βάλετε τους πιο βασικούς και εύκολα επιτεύξιμους στόχους, τους οποίους μπορείτε να αξιολογήσετε στο τέλος.
   
  4. α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ  (πεδίο Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)
  Σαν μεθοδολογία υλοποίησης, αναφέρετε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε, όπως :

  ·       project

  ·       συστημική μέθοδος

  ·       μέθοδος επίλυσης προβλήματος

  (οι τεχνικές μπορούν να αναφερθούν, αλλά δεν είναι απαραίτητο), κ.λπ.
  Μπορείτε να επιλέξτε από τη λίστα μία ή περισσότερες στρατηγικές - μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε επιμέρους στόχο, στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών: 


 •      4.β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ (πεδίο Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)
       
    Στις συνεργασίες με διάφορους φορείς, μπορείτε να αναφέρετε :

  ·       Μη κυβερνητικές οργανώσεις

  ·       Δήμους (συγκεκριμένα)

  ·       Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Σχολές και Τμήματα) κ.λπ.
  Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους φορείς με τους οποίους μπορείτε να συνεργαστείτε:
  • -[ΑΡΓΩ, ΙΡΙΔΑ, ΠΡΟΝΟΗ]

  5. Πεδίο Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
       1.    Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προγραμμάτων 24-10-2014
      2.    Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των αξόνων του Κοινωνικού Σχολείου, θα κατατίθενται στον αντίστοιχο Υπεύθυνο.
    3.    Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της κάθε Σχολικής Μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα του κάθε προγράμματος στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του Σχολείου, σύμφωνα με το σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 167127/Γ7/15-10-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση των Προγραμμάτων).
      Αν χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλεφωνικά (210 63 99 597, ή 6974359654 ). Επίσης είμαι στη διάθεσή σας, εφόσον το επιθυμείτε, να σας συναντήσω ή στο χώρο του σχολείου σας ή στο γραφείο του Τμήματος Αγωγής Υγείας, Έλλης 3 Χαλάνδρι.
  Με την έγκριση των προγραμμάτων και ανάλογα με τα θέματα που θα έχετε επιλέξει, θα ακολουθήσουν κύκλοι σεμιναρίων ανά περιοχές, με προτεραιότητα για τους συναδέλφους που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. 
  Τέλος, στο Τμήμα Αγωγής Υγείας υπάρχει στη διάθεσή σας ευρείας γκάμας εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των προγραμμάτων σας. 
    
    Μπορείτε ακόμα να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – Βασικές Αρχές, Σχεδιασμός προγράμματος» Μ. Στάππα - Μουρτζίνη, ΥΠΕΠΘ (http://www.pi-schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf)

  Δεν υπάρχουν σχόλια: