Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2014-2015 (αρ. πρωτ. ΣΕΠΕΔ 2931/30-06-2014) η υλοποίηση παρεμβάσεων από το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (ΚΨΥ) του Δήμου Αμαρουσίου, με στόχο τη Συμβουλευτική μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του εν λόγω Δήμου.
Οι παρεμβάσεις είναι δωρεάν και προεραιτικές για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων.  Επισημαίνεται επίσης, ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού που αφορά σε άμεση ή έμμεση διαφήμιση. Η συνεργασία με τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας της οικείας Δ/νσης κρίνεται απαραίτητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: