Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

"Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας από το κέντρο πρόληψης ΠΡΟΝΟΗ"

Σας ενημερώνουμε ότι (σύμφωνα με το με αρ.πρ.: 113579/Γ7/18-07-2014 έγγραφο της ΣΕΠΕΔ) εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2014-2015 η υλοποίηση των Προγράμματων Αγωγής Υγείας με τίτλο :
"ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
"ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ"
"ΞΕΡΩ ΤΙ ΖΗΤΑΩ"
 που πρόκειται να υλοποιηθούν στη Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας, διαμέσου της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης "ΠΡΟΝΟΗ".
Οι παρεμβάσεις είναι δωρεάν και προεραιτικές για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων. Η συνεργασία με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της οικείας Δ/νσης κρίνεται απαραίτητη. Επισημαίνεται επίσης, ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού που αφορά σε άμεση ή έμμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και η διάθεση μη εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικού υλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: