Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


Το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει σειρά Επιμορφωτικών  Βιωματικών Σεμιναρίων διάρκειας είκοσι πέντε (25) διδακτικών ωρών με τίτλο:  
«Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων μέσω της ενσώματης εκφραστικής δημιουργικής γραφής».
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή βιωματικών τεχνικών  δημιουργικής γραφής κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 
    Το σεμινάριο απευθύνεται σε :
Σε εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Αγωγής Υγείας κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Χρόνος & τόπος διεξαγωγής του πρώτου Σεμιναρίου:
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 16:00-19:45, 4ο Γ/σιο Ν. Ηρακλείου
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 16:00-19:45, 6ο ΓΕΛ & 3ο Γ/σιο Ν. Ιωνίας
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 9:30-13:15, 4ο Γ/σιο Ν. Ηρακλείου
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 16:00-19:45, 6ο ΓΕΛ & 3ο Γ/σιο Ν. Ιωνίας
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 9:30-13:15, 4ο Γ/σιο Ν. Ηρακλείου
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.  
ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στο Ιστολόγιο του Τμήματος.
Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής εφόσον η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι πλήρης.
Έγγραφο του Τμήματος Αγωγής Υγείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: