Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

"Πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών & εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες"

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2014-2015 (αρ. πρωτ. ΣΕΠΕΔ 143932/Γ7/11-09-2014) η υλοποίηση προγράμματος του Τμήματος Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με τίτλο
"Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και Εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες για μαθητές και εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και Λυκείων"
Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα Πρώτων Βοηθειών, Πρόληψης Ατυχημάτων & Υγιεινής του Περιβάλλοντος.
Οι παρεμβάσεις είναι δωρεάν και προαιρετικές για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθούν, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων. Η συνεργασία της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της οικείας Δ/νσης κρίνεται απαραίτητη. Επισημαίνεται, ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και η διάθεση μη εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικού υλικού.
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε τμήματα μαθητών (μέγιστος αριθμός 20 μαθητές) της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και Α' & Β΄ τάξης Λυκείου. Η παρέμβαση θα γίνει από ομάδες επαγγελματιών υγείας (Γιατροί, Νοσηλευτές, Σαμαρείτες κ.λ.π.) και θα είναι διάρκειας  τεσσάρων 4 ωρών
Επισημαίνεται, επίσης, ότι για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους. 
Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να συμετέχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη

 Έγγραφο της ΣΕΠΕΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια: