Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο του Τμήματος Αγωγής Υγείας


Το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας προτίθεται να διοργανώσει Επιμορφωτικό  Βιωματικό Σεμινάριο διάρκειας οκτώ (8) διδακτικών ωρών με τίτλο: 
«Διαχείριση  συγκρούσεων  και  δημιουργική
επίλυση προβλημάτων μεταξύ μαθητών
στο σχολικό περιβάλλον».

Στόχος του σεμιναρίου, εκτός από την ενημέρωση για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού, είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή ειδικών βιωματικών τεχνικών για την επίλυση συγκρούσεων για να χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 
 Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε :
1. Εκπαιδευτικούς των οποίων τα σχολεία συμμετέχουν στη δημιουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας.
2. Εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας κατά το τρέχον σχολικό έτος.
3. Εκπαιδευτικούς που ορίστηκαν υπεύθυνοι για το Σχολικό Εκφοβισμό στα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27-09-14 και ώρες 9:00- 14:15, στο 1ο ΓΕΛ Πεύκης, Λεωφ. Ειρήνης 34, (τηλ. σχολείου : 210 8064586).           
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τη Δευτέρα 22-09-2014. 
Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα ανέρχεται στους τριάντα (30) και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. 
Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. 
Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στο 
ιστολόγιο του τμήματος. 
 ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Έγγραφο του Τμήματος Αγωγής Υγείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: