Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΥΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2014-2015 (αρ. πρ.: ΣΕΠΕΔ 2903/25-06-2014) η εφαρμογή των προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής και Υγείας, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Μαιευτικής Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Τα εν λόγω προγράμματα έχουν σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των γονέων σε θέματα ζωτικής σημασίας για τη ζωή των παιδιών και τις σχέσεις γονέων και παιδιών.  Συντονίζονται από τον καθηγητή Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Κρεατσά και τον Αναπληρωτή καθηγητή Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαο Σαλάκο, με εισηγήτρια την Καθηγήτρια κ. Καλλιόπη Τσεμπέρη, Σύμβουλο της Εταιρείας.
Οι παρεμβάσεις είναι δωρεάν και προεραιτικές για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων. Η συνεργασία με τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας ων οικείων Δ/νσεων κρίνεται απαραίτητη. Επισημαίνεται επίσης, ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού που αφορά σε άμεση ή έμμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και η διάθεση μη εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικού υλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: