Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί όλα τα σχολεία Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης, να υλοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Κοινωνικό Σχολείο". Ο συντονισμός των Δράσεων θα γίνει από τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Σχολικών δραστηριοτήτων και ο Συντονιστής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα διοργανώσουν ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με τα παρακάτω θέματα:
Διατροφή
Πρόληψη της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
Σεξουαλική Αγωγή
Πρόληψη Βίας, Ρατσισμού/Ανθρώπινα Δικαιώματα
Κυκλοφοριακή Αγωγή
Εθισμός στο Διαδίκτυο

Διαβάστε το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: