Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Προγραμματισμός σεμιναρίων για Διευθυντές/Διευθύντριες Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας

Στοχεύοντας στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας των μαθητών της Διεύθυνσής μας, η Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω του τμήματος Αγωγής Υγείας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής κοινότητας της Διεύθυνσης σε θέματα Α.Υ.. Για την ανίχνευση των αναγκών των Διευθυντών, σε ότι αφορά στην επιμόρφωση τους σε θέματα Αγωγής Υγείας και τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τις δράσεις των σχολικών μονάδων σε αντίστοιχα θέματα, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του επιμορφωτικού έργου του Τμήματος Α.Υ., παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας
  1. να ενημερώσουν το Τμήμα Αγωγής Υγείας για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα Αγωγής Υγείας στο σχολείο τους -- (εκτός των εγκεκριμένων με την απόφαση 26772/Φ22.6/19-12-13) κατά το τρέχον σχολικό έτος,
  1. να δηλώσουν εάν επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα Αγωγής Υγείας (Α’ Βοήθειες, Πολιτική προστασία, πρόληψη και διαχείριση περιστατικών χρήσης ουσιών, κ.α.), κατά το σχολικό έτος 2014-2015, και
  1. να δηλώσουν αν επιθυμούν την ένταξη του σχολείου τους σε Δίκτυο Αγωγής Υγείας
συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που είναι αναρτημένη στο ιστολόγιο του τμήματος Α.Υ.
 Επίσης, όπως ήδη γνωρίζετε, το τμήμα Αγωγής Υγείας έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με τον Οργανισμό Αντιμετώπισης Σεισμικού Κινδύνου, με κοινό στόχο την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μέσα από διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους, για τη μείωση των επιπτώσεων των σεισμών στα σχολεία της χώρας.
Κατόπιν αιτήματος και του ΟΑΣΠ, και για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας και σε αυτόν τον τομέα, με το σχεδιασμό νέων δράσεων για την επόμενη σχολική χρονιά, παρακαλούμε να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, από τον υπεύθυνο αντισεισμικού σχεδιασμού του σχολείου σας, ένα ακόμη σύντομο ερωτηματολόγιο.
Παρακαλούμε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων να γίνει το συντομότερο δυνατό και με καταληκτική ημερομηνία την 20η Ιουνίου.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: