Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, για κατάθεση εργασιών τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο, με τίτλο "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε." - Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση - και ημερομηνίες πραγματοποίησής του: 22 & 23 Νοεμβρίου 2014, στην Αθήνα (Ευγενίδειο).

Στόχοι του Συνεδρίου:
- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
- Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους.
- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, που θα αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε.

Κρίσιμες ημερομηνίες
1 Μαΐου 2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής κειμένων (ολοκληρωμένων εργασιών) από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους εισηγητές, στην Οργανωτική Γραμματεία.
5 Ιουλίου 2014: Oλοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης
15 Οκτωβρίου 2014: Ανακοίνωση του προγράμματος
22-23 Νοεμβρίου 2014: Διεξαγωγή Συνεδρίου

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://synedrio1.com

Πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια: