Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

"Διδάσκοντας" τον εθελοντισμό

Το  "Διδάσκοντας" τον εθελοντισμό είναι ένα εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του εθνικού σχεδίου δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού.  Πρόκειται για ένα συνοπτικό εγχειρίδιο μη τυπικής μάθησης  με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τον εθελοντισμό με εύληπτο και ελκυστικό τρόπο, το οποίο βασίζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης και προορίζεται για χρήση από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το εγχειρίδιο διατίθεται σε έντυπη μορφή δωρεάν για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μπορείτε να το βρείτε και ηλεκτρονικά  εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: