Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

"Συνοπτικό εγχειρίδιο αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού για εκπαιδευτικούς Δ.Ε.", της Αθηνάς Καραβόλτσου

Σε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης του φαινομένου του εκφοβισμού, γίνεται μία προσπάθεια ενημέρωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέματα εκφοβισμού, ενώ δίνεται και ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση μη τιμωρητικών μεθόδων διαχείρισης των περιστατικών εκφοβισμού.
Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο σε μορφή pdf στον υπολογιστή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: