Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

"ΜΕΡΙΜΝΑ"

Εκτύπωση

Η "Μέριμνα", εταιρεία φροντίδας παιδιών και οικογενειών στην αρρώστια και το θάνατο, σε συνεργασία με τα γραφεία Αγωγής Υγείας Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, διοργανώνει ημερίδες εκπαιδευτικών για τη στήριξη παιδιών που πενθούν με θέμα "Απώλειες ζωής - γέφυρες στήριξης".

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΡΗΝΟΥΝ
Στόχος Ημερίδας
Απώτερος στόχος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στη στήριξη του μαθητή που θρηνεί, αλλά και της τάξης ή σχολικής κοινότητας που αντιμετωπίζει εμπειρίες θανάτου ή πολλαπλών απωλειών. Στους συμετέχοντες θα δοθούν εισαγωγικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση ενός «Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων». 

 έγκριση ΥΠΑΙΘ
Οφέλη Ημερίδας
Παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων για τη στήριξη μαθητή, τάξης και σχολικής κοινότητας σε περιπτώσεις απώλειας, θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε σχολείο, Διεύθυνση ή Υπηρεσία που θα εκπροσωπηθεί στην Ημερίδα. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει ένα βιβλίο με οδηγίες για εκπαιδευτικούς όσον αφορά τη διαχείριση διαφόρων απωλειών, ενημερωτικά φυλλάδια για στήριξη μαθητών που θρηνούν την απώλεια αγαπημένου προσώπου, και ειδικά μετά από τροχαίο, αυτοκτονία, δολοφονία, ένα DVD με παράδειγμα διαχείρισης θανάτου στο σχολείο. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί ως επιστημονικά έγκυρο και παιδαγωγικά κατάλληλο από το αρμόδιο τμήμα Β’ Aγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Διάρκεια Ημερίδας
Η κάθε ημερίδα θα υλοποιηθεί σε ώρες εκτός διδακτικού προγράμματος 9.00μ.μ. – 16.00μ.μ. Σάββατο ή Κυριακή
Έναρξη Ημερίδων: Δεκέμβριος 2013 – Λήξη Ημερίδων: Ιούνιος 2014.

Τόπος διεξαγωγής Ημερίδας
Ο τόπος και η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθούν όταν συμπληρωθούν οι αιτήσεις και επιλεγούν οι συμμετέχοντες ώστε να εκπροσωπηθούν εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλες τις περιφέρειες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Συμπλήρωση Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται)
2. Η δέσμευση για τη μετάδοση γνώσεων και στους υπόλοιπους συναδέλφους του σχολείου ή υπηρεσίας μετά το πέρας της Ημερίδας
3. Παρακολούθηση ολόκληρης της Ημερίδας (από 9.00 έως 16.00) και συμπλήρωση ερωτηματολογίων πριν την έναρξη, μετά την ολοκλήρωσή της και 6 μήνες αργότερα, προκειμένου να διερευνηθεί η χρησιμότητα και εφαρμογή των γνώσεων. Τα 2 ερωτηματολόγια αφορούν α) τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το θρήνο των μαθητών τους (χορήγηση στην αρχή και στο τέλος της ημερίδας), και β) τις εμπειρίες τους σε σχέση με το σοβαρά άρρωστο μαθητή και το μαθητή που θρηνεί για να εντοπιστεί η θεματολογία μελλοντικών προγράμματων επιμόρφωσης.

Κάθε Ημερίδα θα παρακολουθήσουν έως 100 άτομα. Θα γίνει προσπάθεια να εκπροσωπηθούν ενδιαφερόμενοι από διάφορα συγκροτήματα σχολείων από όλες τις περιφέρειες που δηλώσουν αυξημένο ενδιαφέρον. Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα και θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωσή της, θα δοθεί «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ημερίδας»
Tί είναι η Μέριμνα
H «Μέριμνα» - Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο (www.merimna.org.gr)
Η Μέριμνα λειτουργεί δύο Συμβουλευτικά Κέντρα Στήριξης στο Πένθος, στην Αθήνα (από 1998) και στη Θεσσαλονίκη (από το 2013) που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν την σοβαρή αρρώστια ή απώλεια αγαπημένου τους προσώπου. Οι εξειδικευμένοι ψυχολόγοι που στελεχώνουν τα δυο αυτά Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν δωρεάν τις ακόλουθες υπηρεσίες:


  • Ψυχολογική στήριξη σε παιδιά που βιώνουν την απειλητική για τη ζωή ασθένεια του γονιού τους ή πενθούν την απώλεια μέλους της οικογένειας
  • Συμβουλευτική σε σχολικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν εμπειρίες θανάτου
  • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις μετά από ένα καταστροφικό γεγονός
  • Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για συμβουλευτική και στήριξη γονιών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας από όλη την Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: