Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματισμό σεμιναρίων-βιωματικών εργαστηρίων Αγωγής Υγείας

Αγαπητές/-οί συνάδελφοι,
Στο πλαίσο της διαρκούς επιμόρφωσης, προτείνω την υλοποίηση ενός κύκλου επιμορφωτικών συναντήσεων - σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων - που θα ολοκληρωθεί με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Θα σας παρακαλούσα να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο, με στόχο αφενός τη διερεύνηση των αναγκών και των επιθυμιών σας, και αφετέρου τον προγραμματισμό αυτών των συναντήσεων. Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο θα αποτελέσουν τη βάση για τον προγραμματισμό σεμιναρίων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας  και για την επόμενη σχολική χρονιά 2014-2015.
Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας
https://docs.google.com/forms/d/18VPysIVA-RD9tlKEmt4x9gV1LcR6zPoqxGz4ULPVtLU/viewform

Δεν υπάρχουν σχόλια: