Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



Σε περίπτωση σεισμού ...
(απλό και κατανοητό φυλλάδιο από τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας)
δείτε εδώ....