Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ"